Elektrokemijske raziskave

  • Razvoj modificiranih elektrod za elektrokemijsko določanje sledov težkih kovin,
  • uporaba elektrokemijske impedančne spektroskopije,
  • ciklična voltametrija,
  • inverzna voltametrija,
  • kronopotenciometrija, polarizacijska upornost, potenciodinamske meritve, ciklična polarizacija, 
  • uporaba elektrokemijskih metod za korozijske študije.

Oprema

Potenciostat/galvanostat Autolab PGSTAT204 (Metrohm)

Autolab PGSTAT204 je potenciostat/galvanostat z dodatno vgrajenim FRA32M modulom, ki omogoča izvajanje meritev elektrokemijske impedančne spektroskopije. Instrument se lahko opremi tudi z drugimi moduli za merjenje pH in temperature, modulom za bipotenciostat, modulom za elektrokemijsko kremenovo mikrotehtnico itd.

Autolab PGSTAT204 se lahko uporablja za izvajanje večine standardnih elektrokemijskih tehnik. Instrument omogoča izbiro 8 tokovnih območij od 10 nA do 100 mA in ima potencialno območje ±10 V. Modul FRA32 omogoča izvajanje meritev potenciostatske in galvanostatske impedančne spektroskopije v širokem frekvenčnem območju od 10 µHz do 1 MHz.

Večkanalni potenciostat/galvanostat/impedančni analizator MultiPalmSens4 (PalmSens)

MultiPalmSens4 je večkanalni potenciostat/galvanostat z impedančnim analizatorjem, ki je sestavljen iz 5 neodvisnih potenciostatov PalmSens4. Vsi neodvisni kanali omogočajo izbiro 9 tokovnih območij od 100 pA do 10 mA in imajo potencialno območje ±10 V. Z vsakim neodvisnim kanalom lahko izvedemo meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije z maksimalno frekvenco 1 MHz.

MultiPalmSens4 se lahko uporablja tudi kot bipotenciostat. To pomeni, da omogoča simultano uporabo dveh delovnih elektrod, ene pomožne elektrode in ene referenčne elektrode v eni sami elektrokemijski celici.

MultiPalmSens 4 se lahko uporablja za izvajanje različnih voltametričnih, pulznih, amperometričnih in galvanostatskih tehnik. Prav tako omogoča izvajanje potenciostatske/galvanostatske impedančne spektroskopije.