Elektrokemijske raziskave

  • razvoj modificiranih elektrod za elektrokemijsko določanje sledov težkih kovin,
  • uporaba elektrokemijskih metod za korozijske študije,
  • uporaba elektrokemijske impedančne spektroskopije,
  • ciklična voltametrija,
  • inverzna voltametrija,
  • kronopotenciometrija, polarizacijska upornost, potenciodinamske meritve, ciklična polarizacija,
  • razvoj novih postopkov za pripravo voltametrijskih in drugih senzorjev s kemijsko aktivacijo površine elektrode in novih membranskih materialov,
  • tehnika elektrokemijske kremenove mikrotehtnice (EQCM).

Oprema

Potenciostat/galvanostat Autolab PGSTAT204

Autolab PGSTAT204 je potenciostat/galvanostat z dodatno vgrajenim FRA32M modulom, ki omogoča izvajanje meritev elektrokemijske impedančne spektroskopije. Instrument se lahko opremi tudi z drugimi moduli za merjenje pH in temperature, modulom za bipotenciostat, modulom za elektrokemijsko kremenovo mikrotehtnico itd.

Autolab PGSTAT204 se lahko uporablja za izvajanje večine standardnih elektrokemijskih tehnik. Instrument omogoča izbiro 8 tokovnih območij od 10 nA do 100 mA in ima potencialno območje ±10 V. Modul FRA32 omogoča izvajanje meritev potenciostatske in galvanostatske impedančne spektroskopije v širokem frekvenčnem območju od 10 µHz do 1 MHz.

Večkanalni potenciostat/galvanostat/impedančni analizator MultiPalmSens4

MultiPalmSens4 je večkanalni potenciostat/galvanostat in impedančni analizator, ki je sestavljen iz 5 neodvisnih potenciostatov PalmSens4. Vsi neodvisni kanali omogočajo izbiro 9 tokovnih območij od 100 pA do 10 mA in imajo potencialno območje ±10 V. Z vsakim neodvisnim kanalom lahko izvedemo meritve elektrokemijske impedančne spektroskopije z maksimalno frekvenco 1 MHz. Instrument omogoča individualno ali simultano uporabo vsakega kanala za izvajanje različnih elektrokemijskih meritev.

MultiPalmSens4 se lahko uporablja tudi kot bipotenciostat. To pomeni, da omogoča simultano uporabo dveh delovnih elektrod, ene pomožne elektrode in ene referenčne elektrode v eni sami elektrokemijski celici.

MultiPalmSens 4 se lahko uporablja za izvajanje različnih voltametričnih, pulznih, amperometričnih in galvanostatskih tehnik. Prav tako omogoča izvajanje potenciostatske/galvanostatske impedančne spektroskopije.