Sodelovanje v ARIS projektih drugih vodij

J2-50086

2023-2026: Nanofibrilarne celulozne membrane v mikrobnih gorivnih celicah: razvoj materialov za trajnostne aplikacije z visoko dodano vrednostjo

Vodja: dr. Selestina Gorgieva

J2-50076

2023-2026: Razvoj elektrokemijskega plinskega senzorja za zgodnje odkrivanje hlapnih perokso eksplozivov

Vodja: dr. Vasko Jovanovski

J2-50058

2023-2026: Sinergijski učinek disperzije žlahtnih kovin in interakcij med kovino in nosilcem v anionsko izmenjevalnih plastovitih kovinskih hidroksidih za učinkovito katalitsko hidrogeniranje CO2

Vodja: dr. Andraž Mavrič 

J7-4638

2022–2025: Načrtovanje selektivnih katalitskih postopkov pretvorbe CO2 v etanol – UliSess

Vodja: izr. prof. dr. Blaž Likozar

J7-4636

2022–2025: Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi

Vodja: dr. Dušan Strmčnik

J1-4416

2022–2025: Razvoj visokoobčutljive elektrokemijske metode na osnovi magnetnih polimernih nanokompozitov za določanje spojin antibiotikov v sledovih v okolijskih sistemih

Vodja: dr. Olivija Plohl, znanstveni sodelavec

L7-4494

2022–2025: Kompleksen in vitro model kože z vključeno in vitro plastjo kosti za testiranje ne-invazivnih glukoznih senzorjev

Vodja: doc. dr. Tina Maver

J2-3053

2021–2024: Razvoj visokozmogljivih piezoelektričnih premazov za samodejno napajanje netkanin tekstilij uporabnih v e-mobilnosti

Vodja: prof. dr. Vanja Kokol

L2-3175

2021–2024: Napredna ekstrakcija in formulacija funkcionalnih taninskih prahranskih dopolnil z blagodejnimi zdravstvenimi učinki

Vodja: prof. dr. Željko Knez

J2-3037

2021–2024: Bionanotehnologija kot orodje za stabilizacijo in aplikacije bioaktivnih učinkovin iz naravnih virov

Vodja: prof. dr. Maja Leitgeb

J3-2538

2020–2023: Strategija za izboljšanje kvalitete življenja in ortopedskega zdravljenja hrustančnih poškodb – Napredni 3D (bio)tiskani nosilci za tkivno regeneracijo

Vodja: prof. dr. Matjaž Vogrin

J1-2471

2020–2023: Kemijska karcinogeneza: Mehanistični vpogled

Vodja: prof. dr. Urban Bren

J7-2602

2020–2023: Sinteza in karakterizacija biokompozitnih materialov na osnovi sporopolenina za doseganje večje učinkovitosti proti mikroorganizmom odpornim na antibiotike

Vodja: prof. dr. Mladen Franko

J3-1762

2019–2022: Nov inovativen pristop k zdravljenju pleničnega izpuščaja z uporabo plenic z vgrajenimi probiotičnimi bakterijami

Vodja: izr. prof. dr. Uroš Maver

J2-1725

2019–2022: Pametni materiali za bioaplikacije

Vodja: prof. dr. Željko Knez

J3-9258

2018–2021: Molekularno genetski biooznačevalci in mehanizmi neodzivnosti na biološko zdravljenje z anti-TNF bolnikov s kroničnimi imunskimi boleznimi

Vodja: prof. dr. Uroš Potočnik

L2-9199

2018–2021: Čiščenje in formulacija kemikalij s superkritičnimi fluidi

Vodja: prof. dr. Željko Knez