Raziskovalni projekti, financirani s strani ARIS

J1-2470

2020–2023: Biofunkcionalizacija 3D-tiskanih kovinskih zlitin kot novo nastajajoča strategija za zmanjšanje neželenih učinkov ortopedskih vsadkov

Vodja: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

J1-9169

2018–2021: Večfunkcionalne bioaktivne prevleke na različnih substratih za biomedicinske aplikacije

Vodja: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar

Z1-6737

2014–2016: Razvoj zelenih mešanic korozijskih inhibitorjev za kislinske postopke vrtin v industriji pridobivanja energentov

Vodja: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar