Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo

Vodja laboratorija

Zaposleni

Asistentke

 • doc. dr. Maša Islamčević Razboršek, prof. biol. in kem.

Telefon: +386 2 2294 437

e-mail: masa.islamcevic@um.si

 • dr. Barbara Petovar, mag. kem.

Telefon: +386 2 2294 435

e-mail: barbara.petovar@um.si

 • dr. Tinkara Mastnak, univ. dipl. biokem.

Telefon: +386 2 2294 435

e-mail: tinkara.mastnak@um.si

Raziskovalci

 • izr. prof. dr. Igor Drstvenšek, univ. dipl. inž. str.

Telefon: +386 2 2207 593

e-mail: igor.drstvensek@um.si

 • dr. Tanja Vrabelj, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Telefon: +386 2 2294 428/ +386 2 2294 449

e-mail: tanja.vrabelj@um.si

 • dr. Nuša Hojnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Telefon: +386 2 2294 428/ +386 2 2294 449

e-mail: nusa.hojnik@um.si

 • dr. Marko Jukić, mag. farm.

Telefon: +386 2 2294 428

e-mail: marko.jukic@um.si

 • Dragana Bjelić, mag. bioinf.

Telefon: +386 2 2294 419

e-mail: dragana.bjelic@um.si

 • David Majer, mag. kem.

Telefon: +386 2 2294 449

e-mail: david.majer@um.si

 • Katja Andrina Kravanja, mag. inž. kem. tehnol.

Telefon: +386 2 2294 419

e-mail: katja.kravanja1@um.si

Tehnični sodelavki

 • Anja Petek, dipl. inž. kem. tehnol.

Telefon: +386 2 2294 445

e-mail: anja.petek@um.si

 • mag. Nermina Leber, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Telefon: +386 2 2294 433

e-mail: nermina.leber@um.si

Občasno gostujoči raziskovalec

 • dr. Klodian Xhanari

e-mail: klodian.xhanari@fshn.edu.al

Zunanji sodelavec

 • prof. dr. Mladen Franko

e-mail: mladen.franko@ung.si

Upokojena sodelavca

 • prof. dr. Danilo Dobčnik
 • prof. dr. Darinka Brodnjak-Vončina