Projekti

Projekt EKONOMSKA IN OKOLJSKA OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV PODJETJA SMARTMELAMINE

Cilj raziskovalnega projekta »Ekonomska in okoljska optimizacija proizvodnih procesov podjetja smartMELAMINE« (OP20.04350) v katerem bosta sodelovala podjetje smartMELAMINE d.o.o. in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, razvoj novih poslovnih modelov, kjer bomo združili optimizacijo proizvodnega procesa in celotne dobavne mreže podjetja, energetsko in vodno optimizacijo podjetja, indikatorje kroženja ter ekonomski in okoljski vidik.

 

Projekt PREDELAVA IN UPORABA BLATA ČISTILNIH NAPRAV ZA PROIZVODNJO SEKUNDARNIH SUROVIN (OP20.04349)

Nosilka: doc. dr. Lidija Čuček

Partner: IKEMA d.o.o.

Trajanje projekta: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022

Cilj raziskovalnega projekta »Predelava in uporaba blata čistilnih naprav za proizvodnjo sekundarnih surovin« v katerem bosta sodelovala podjetje IKEMA d.o.o. in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, je preučiti nove alternativne možnosti pridobivanja dušika in fosforja iz blata čistilnih naprav ter raziskati možnosti odstranjevanja drugih nevarnih komponent iz tega odpadka.

 

EDUZWACE

Izobraževanje za ničelne odpadke in krožno gospodarstvo je Erasmus+ projekt, katerega namen je zapolnitev vrzeli v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, zato bomo okviru projekta razvili nov program, ki se osredotoča na odpadke in krožno gospodarstvo ter razvoj mednarodnih kompetenc, potrebnih za nove zaposlitve na tem področju. Mednarodni konzorcij 9 evropskih držav v s koordinacijo razvojnega centra Thessaly AKETH_DCT je odgovoren za 4 intelektualne dosežke.

Več…

RECDEV

Proizvodnja električne in elektronske opreme (EEO) je ena izmed najbolj razvijajočih se panog v celotni industrijski proizvodnji. Zaradi tako hitrega razvoja panoge so ti proizvodi ena najpomembnejših kategorij odpadkov, s katerimi je potrebno pravilno ravnati. Življenjska doba električnih in elektronskih naprav se krajša, zato je bilo v zadnjem desetletju na področju upravljanja s temi odpadki narejenega zelo veliko. Ključna točka v procesu recikliranja naprav je zgodnje odkrivanje in odstranitev strupenih snovi iz prej omenjenih proizvodov. Nato sledi ločevanje in razstavljanje različnih delov naprave. Različne materiale prodajo ustreznim tovarnam za (ponovno) uporabo.

Več…