Pomembni dosežki sodelavcev

ČLANSTVO V MEDNARODNIH UREDNIŠKIH ODBORIH

  • Uroš Potočnik, Frontiers in genetics
  • Uroš Potočnik, Recent patents on biomarkers
  • Uroš Potočnik, World journal of medical genetics

NAGRADE IN PRIZNANJA/ PRIZES AND AWARDS

  • Priznanje rektorja UM in dekana FKKT za izjemen znanstveni dosežek, objavo znasntvenega članka v prestižnir eviji Nature, ki predstavlja šele tretjo objavo na tem nivoju na UM

ORGANIZACIJA MEDNARODNIH SREČANJ

  • Uroš Potočnik, predsednik organizacijskega odbora 6. Kongresa Slovenskega genetskega in 6. Srečanja Slovenskega društva za humano genetiko društva z mednarodno udeležbo, ki se ga je udeležilo večkot 160 genetikov iz vse Slovenije in uglednih znanstvenikov iz tujine
 

SODELOVANJE Z USTANOVAMI IN PODJETJI

SODELOVANJE Z UNIVERZAMI

  • Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko

SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI IN PODJETJI

  • National Institute of Health, National Cancer Institute, Frederick, ZDA
  • University Medical Center Groningen, Department of Medical Genetics and Department of Gastroenterology, Groningen, the Netherlands
  • Univerzitetni klinični center Maribor
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana