Komisija za varstvo pri delu

Komisija za zaščito in varstvo pri delu je pripravila naslednje dokumente:

1) Splošna navodila za varno delo v laboratorijih FKKT.

2) Izjava študentov (SLO, ANG) o varnosti pri delu v laboratoriju, ki jo študentje podpišejo na začetku vsakih vaj in laboratorijskega dela pri opravljanju diplom, magisterijev, doktoratov, praks ipd. 

3) Obrazec za interno poročanje o nezgodah na FKKT, pri katerih je bila potrebna zdravniška pomoč poškodovancu.

4) Seznam zaposlenih, ki so odgovorni za pripravo specifičnih navodil v posameznih laboratorijih.

5) Navodila za delo z jeklenkami s tehničnimi plini

6) Specifična navodila posameznih laboratorijev

Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko

Laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo (Laboratorij za spektroskopijo, Laboratorij za organsko in makromolekularno kemijo)

Laboratorij za anorgansko kemijo

Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj (Dinamika procesov, Reakcijska tehnika, Bioreakcijska tehnika, Gradiva, Varnost kemijskih procesov)

Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko

Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko

Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo

Laboratorij za termoenergetiko

Laboratorij za tehnologijo vod

Skupina za eksperimentalno fiziko

Novice


UVAJALNI TEDEN ZA BRUCE
 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru bomo izvedli uvajalni teden za bruce med ponedeljkom 27.9.2021 in četrtkom 30.9.2021. Razdelili se boste v 4 skupine po 32 študen več >

Zagovor doktorske disertacije
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Polielektrolitni poliHIPE hidrogeli za sanacijo onesnaženih voda«. Disertacijo b več >

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2.ST. FKKT – obvestilo glede zaključka prijavno vpisnega postopka za novince
Vse kandidate, ki ste se v prvem roku prijavili na študijske programe 2.st. FKKT UM, za š.l. 2021/22, obveščamo, da je na obeh programih bila sprejeta omejitev vpisa. Stekel je izbirni postopek, o več >

Mednarodna konferenca TBMCE 2021
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo organizira četrto mednarodno konferenco TBMCE 2021 – Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo v Portorožu, od 13. do 15. septembra 2021. N več >

Pregled vseh