Komisija za varstvo pri delu

Komisija za zaščito in varstvo pri delu je pripravila naslednje dokumente:

1) Splošna navodila za varno delo v laboratorijih FKKT.

2) Izjava študentov (SLO, ANG) o varnosti pri delu v laboratoriju, ki jo študentje podpišejo na začetku vsakih vaj in laboratorijskega dela pri opravljanju diplom, magisterijev, doktoratov, praks ipd. 

3) Obrazec za interno poročanje o nezgodah na FKKT, pri katerih je bila potrebna zdravniška pomoč poškodovancu.

4) Seznam zaposlenih, ki so odgovorni za pripravo specifičnih navodil v posameznih laboratorijih.

5) Navodila za delo z jeklenkami s tehničnimi plini

6) Specifična navodila posameznih laboratorijev

Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko

Laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo (Laboratorij za spektroskopijo, Laboratorij za organsko in makromolekularno kemijo)

Laboratorij za anorgansko kemijo

Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj (Dinamika procesov, Reakcijska tehnika, Bioreakcijska tehnika, Gradiva, Varnost kemijskih procesov)

Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko

Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko

Laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo

Laboratorij za termoenergetiko

Laboratorij za tehnologijo vod

Skupina za eksperimentalno fiziko

Novice


Zdravstvena oskrba študentov
Okrožnica v zvezi z zdravstveno oskrbo študentov: Ambulanta za študente na lokaciji »Pri parku« v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ne obstaja več. Več…       več >

ODPOVED URADNIH UR REFERATA
Obveščamo vas, da zaradi nujnih vzdrževalnih del, od 12. do 15. julija 2022 NE BO uradnih ure Referata FKKT. Prosimo vas, da nas v tem času kontaktirate preko elektronske pošte. Hvala za razumeva več >

Zagovor doktorske disertacije
Obveščamo, da bo Anja Petek, univ. dipl. inž. kem. tehnol., zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv ß-ciklodekstrina na kinetiko in mehanizem reakcije umiljenja etilacetata”, več >

Poziv k prijavam – Naj študent Univerze v Mariboru 2021/2022
Spoštovani! Objavljen je Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, s katerim se nagrajuje najboljše študente za njihovo študijsko odličnost, v želji, da se jih motivira pri nadaljnje več >

Pregled vseh