Študijski programi prve stopnje

Univerzitetni program KEMIJSKO INŽENIRSTVO

Trajanje: 3 leta.
Naziv: diplomirani/a inženir/ka kemijskega inženirstva (UN).
Vpisni pogoji: matura ali poklicna matura z dodatnim izpitom iz tujega jezika oz. matematike ali štiriletna srednja šola, končana pred 1. 6. 1995.
Možnosti zaposlitve: diplomirani inženirji kemijskega inženirstva (UN) lahko opravljajo poklice, kot so kemijski inženir, kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo ipd. Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, varstvu pri delu, računalništvu in informatiki. Usposobljeni so za raziskovanje in razvoj novih proizvodov, procesov in opreme, za vodenje proizvodnje, nadzor izgradnje obratov itd. Zaposlujejo se lahko v državni upravi (npr. carina, inšpekcije) in v šolstvu.
Možnosti za nadaljevanje študija: študijski programi druge stopnje s področja kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.
Cilji: sodobno obravnavanje problemov od identifikacije, abstrakcije, strukturiranja in sistematizacije problemov, uporaba holističnih spretnosti za reševanje problemov na osnovi analitskih in sinteznih metodologij (sistemski pristop in obvladovanje kompleksnosti).
Vodja študijskega programa: red. prof. dr. Mojca Škerget.
Predmetnikopis predmetov, prestopni pogoji

 

Univerzitetni program KEMIJA

Trajanje: 3 leta.
Naziv: diplomirani/a kemik/kemičarka (UN).
Vpisni pogoji: matura, poklicna matura z dodatnim izpitom iz tujega jezika ali matematike ali štiriletna srednja šola, končana pred 1. 6. 1995.
Možnosti zaposlitve: diplomirani kemiki (UN) lahko opravljajo poklice, kot so kemik analitik, kemik za anorgansko, organsko ali fizikalno kemijo, kemik v farmaciji, kemijski tehnolog, ekolog, biokemik ipd. Zaposlujejo se lahko v kemijski, farmacevtski, živilski in sorodnih industrijah, kot tudi v raziskovalnih inštitutih, različnih laboratorijih in zavodih ipd.
Možnosti za nadaljevanje študija: študijski programi druge stopnje s področja kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.
Vodja študijskega programa: doc. dr. Irena Ban.
Predmetnikopis predmetov, prestopni pogoji

 

Visokošolski strokovni program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Trajanje: 3 leta
Naziv: diplomirani/a inženir/ka kemijske tehnologije (VS).
Vpisni pogoji: zaključni izpit, poklicna matura ali matura.
Možnosti zaposlitve: diplomirani inženirji kemijske tehnologije (VS) lahko opravljajo poklice, kot so kemijski tehnolog, kemik, biokemik, ekolog, živilski tehnolog, tehnolog za papirništvo ipd. Zaposlujejo se lahko v podjetjih kemijske, farmacevtske, naftne, petrokemijske, gumarske, usnjarske, strojne, metalurške, nekovinske (steklo, cement, keramika), živilske in tekstilne industrije, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme.
Možnosti za nadaljevanje študija: študijski programi druge stopnje s področja kemije, kemijske tehnologije, kemijske tehnike in drugih sorodnih področij.
Cilji: pridobitev osnovnih znanj iz kemije in kemijske tehnologije, razvoj sposobnosti za reševanje aplikativnih tehnoloških problemov.
Vodja študijskega programa: red. prof. dr. Darko Goričanec.
Predmetnikopis predmetovprestopni pogoji

 

Sprememba vpisnih pogojev za univerzitetne študijske programe od leta 2025/26

S študijskim letom 2025/26 bodo stopili v veljavo spremenjeni vpisni pogoji za univerzitetna programa Kemija in Kemijsko inženirstvo. Sprememba se nanaša na dijake, ki se bodo vpisovali na univerzitetna programa s poklicno maturo in petim predmetom.

V univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo se bo lahko od leta 2025/26 vpisal:

  1. kdor je opravil splošno maturo,
  2. kdor je opravil poklicno maturo in izpit iz predmeta splošne mature matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, v naslednjih srednješolskih programih: kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, strojni tehnik, tehnik steklarstva, živilsko prehranski tehnik, tehnik mehatronike,
  3. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V univerzitetni študijski program Kemija se bo lahko od leta 2025/26 vpisal:

  1. kdor je opravil splošno maturo,
  2. kdor je opravil poklicno maturo in izpit iz predmeta splošne mature matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi, v naslednjih srednješolskih programih: kemijski tehnik, farmacevtski tehnik in naravovarstveni tehnik,
  3. kdor je pred 01.06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Aktualno za študente


Analizna kemija 1 vaje, informacije za 1. letnike
V priponki najdete informacije o poteku in razporedu vaj pri Analizni kemiji I. LV-AK-I_1234_skupina.docx več >

Rezultati kolokvija Analizna kemija II in Industrijska analiza
V priponki najdete rezultate zadnjega kolokvija Analizna kemija II in Industrijska analiza. Rezultati-5-kolokvij-AKII-in-IA_za-objavo_vpisne.pdf več >

Seznam vaj Fizikalna kemija 2 in Kinetika v kemiji (2 UN, 2 VS)
Obveščamo vas, da sevaje pri predmetu Fizikalna kemija 2 oz. Kinetika v kemiji začnejo v tednu med 26. 2. in 1. 3. 2023. Vse termine in razvrstitev najdete v priponki.Za opravljanje vaj je potr več >

1. zaključni kolokvij iz Splošne in anorganske kemije I ter Splošne kemije
Sporočamo vam, da je 1. zaključni kolokvij iz Splošne in anorganske kemije I ter Splošne kemije v četrtek, 22.02.2024, ob 11. uri v predavalnici B. Pečenko. več >

Pregled vseh