Erasmus

Program Evropske skupnosti Erasmus omogoča študentom, da del svojih študijskih obveznosti opravijo na ustanovah v tujini, s katerimi ima naša fakulteta sklenjene bilateralne sporazume.

Informacije

Red. prof. dr. Zdravko Kravanja, prodekan za mednarodno dejavnost in Erasmus koordinator na FKKT, soba: D1-409, telefon: 2294 481, email: zdravko.kravanja@um.si

Mednarodna služba Univerze v Mariboru, Urša Segala, email: outgoing@um.si

Postopek prijave

Študentje se s koordinatorjem pogovorijo o študijskem načrtu za študij v tujini in o priznavanju obveznosti na domači fakulteti. Nato oddajo prijavo preko prijavnega sistema na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

Kriteriji izbora

Če se na razpisana mesta prijavi več študentov, kot je prostih mest, bodo pri izboru upoštevani naslednji kriteriji: motivacija študenta za študij v tujini, odnos do študija in predavateljev, ustreznost in kvaliteta izbranega učnega načrta, znanje tujega jezika.

Če se bo na isto institucijo prijavilo več študentov, kot je razpisanih mest, bodo imeli prednost pri izboru tisti študentje, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali študija Erasmus v tujini.

Aktualno za študente


Rezultati izpita iz predmeta Kinetika v kemiji
V priponki najdete rezultate izpita iz predmeta Kinetika v kemiji. Rezultati-izpita-iz-predmeta-Kinetika-v-kemiji-dne-13.2.2024s.pdf več >

Analizna kemija 1 vaje, informacije za 1. letnike
V priponki najdete informacije o poteku in razporedu vaj pri Analizni kemiji I. LV-AK-I_1234_skupina.docx več >

Rezultati kolokvija Analizna kemija II in Industrijska analiza
V priponki najdete rezultate zadnjega kolokvija Analizna kemija II in Industrijska analiza. Rezultati-5-kolokvij-AKII-in-IA_za-objavo_vpisne.pdf več >

Seznam vaj Fizikalna kemija 2 in Kinetika v kemiji (2 UN, 2 VS)
Obveščamo vas, da sevaje pri predmetu Fizikalna kemija 2 oz. Kinetika v kemiji začnejo v tednu med 26. 2. in 1. 3. 2023. Vse termine in razvrstitev najdete v priponki.Za opravljanje vaj je potr več >

Pregled vseh