Zaposleni


VISOKOŠOLSKI UČITELJ - REDNI PROFESOR

Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Red. prof. dr. Andreja Goršek Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Željko Knez Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Peter Krajnc Splošna in organska kemija
Red. prof. dr. Zdravko Kravanja Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Maja Leitgeb Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Zoran Novak Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Uroš Potočnik Biokemija
Red. prof. dr. Mojca Škerget Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek Matematika
Red. prof. dr. Urban Bren Fizikalna kemija
Red. prof. dr. Samo Korpar Fizika
Red. prof. dr. Regina Fuchs - Godec Fizikalna kemija
Red. prof. dr. Darko Goričanec Kemijsko inženirstvo


VISOKOŠOLSKI UČITELJ - IZREDNI PROFESOR

Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar Analizna kemija
Izr. prof. dr. Matjaž Kristl Splošna in anorganska kemija
Izr. prof. dr. Lidija Čuček Kemijsko inženirstvo
Izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič Kemijsko inženirstvo


VISOKOŠOLSKI UČITELJ - DOCENT

Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Doc. dr. Irena Ban Splošna in anorganska kemija
Doc. dr. Helena Sabina Čelešnik Biokemija
Doc. dr. Sašo Gyergyek Splošna in anorganska kemija
Doc. dr. Dušan Klinar Kemijsko inženirstvo
Doc.dr. Sebastijan Kovačič Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Majda Krajnc Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Mateja Primožič Kemijsko inženirstvo


ASISTENT Z DOKTORATOM

Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Doc. Dr. Miloš Bogataj Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Marko Bračko Fizika
Asist. dr. Darija Cör Kemijsko inženirstvo
Doc. Dr. Matevž Črepnjak Matematika
Doc. Dr. Maša Islamčević Razboršek Analizna kemija
Asist. Dr. Petra Kotnik Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Anita Kovač Kralj Kemijsko inženirstvo
Asist. dr. Amadeja Koler Splošna in organska kemija
Doc. dr. Andreja Nemet Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Muzafera Paljevac Splošna in organska kemija
Asist. dr. Milica Pantić Kemijsko inženirstvo
Izr. prof. dr. Darja Pečar Kemijsko inženirstvo
Asist. dr. Barbara Petovar Analizna kemija
Red. prof. dr. Marjana Simonič Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Mojca Slemnik Fizikalna kemija
Asist. Dr. Janja Stergar Splošna in anorganska kemija
Doc. Dr. Danijela Urbancl Kemijsko inženirstvo
Asist. dr. Katja Vasić Kemijsko inženirstvo
Asist. dr. Gregor Kravanja


ASISTENT

Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Asist. Maja Čolnik Kemijsko inženirstvo
Asist. Staša Jurgec Biokemija
Asist. Nika Kučuk Kemijsko inženirstvo


ASISTENT Z MAGISTERIJEM

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Mag. Mojca Tancer Verboten univ.dipl.pravnik


ZNANSTVENI SVETNIK

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Red. prof. dr. Janja Trček univ.dipl.inž.živ.tehnol.


VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Izr. prof.dr. Claus Helix Nielson
Dr. Janez mag. farmacije
Izr. prof. dr. Igor Drstvenšek univ.dipl.inž.stroj.
Izr. prof. dr. Saška Lipovšek prof.kem.in biol.


ZNANSTVENI SODELAVEC

Naziv Ime Priimek Izobrazba
dr. Polonca Ferk mag.farmacije
Doc.dr. Tine Curk mag.fizike
dr. Damjan Krajnc univ.dipl.inž.kem.
Doc.dr. Thomas Luxbacher
Doc.dr. Irena Petrinić univ.dipl.inž.kem.teh
dr. Amra Perva Uzunalić univ. dipl. inž. kem. teh.


ASISTENT Z DOKTORATOM

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Dr. Nuša Hojnik univ.dipl.inž.kem.teh.
Asist. dr. Gregor Hostnik univ.dipl.kemik
Asist. dr. Gabrijela Horvat univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Gordana Hojnik Podrepšek prof.biologije
Dr. Milena Ivanović mag.kem.tehnol.
Dr. Marko Jukić mag. farmacije
Dr. Anja Kolarič
Dr. Zala Kolenc mag.inž.živilstva
Asist. dr. Samo Lešnik mag.farmacije
Asist. dr. Tinkara Mastnak univ.dipl.biokem.
Dr. Tanja Milovanović mag.inž.kem.tehn.
Dr. Aleksandra Petrovič univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Aleksander Soršak univ. dipl. inž. kem. teh.
Doc.dr. Janja Stergar univ. dipl. inž. kem. teh.
Asist. dr. Tanja Vrabelj univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Annamaria Vujanović univ. dipl. inž. kem. teh.
Asist. dr. Jelena Tošović mag.kem.


VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI ASISTENT

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Hermina Bukšek univ.dipl.inž.kem.tehnol.


RAZISKOVALEC – ASISTENT

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Jan Drofenik mag.inž.kem.tehn.
Monika Dokl mag.inž.kem.tehn.
Tanja Fajfar univ.dipl.inž.kem.tehnol.a
Rok Gomilšek univ.dipl.inž.kem.teh.
Maja Gračnar mag.inž.kem.tehn.
Katja Kocuvan univ.dipl.ekon.
Asist. Katarina Kores mag.kem.
Sebastjan Kralj mag.bioinform.
Katja Andrina Kravanja mag.inž.kem.tehn.
Nina Ledinek mag. inž. kem. teh.
Asist. David Majer mag.kem.
Vesna Postružnik mag.bioinform.
Mag. Bojan Slemnik
Asist. Sara Štumpf mag.kem.
Zala Štukovnik mag.kem.
Aleksandra Verdnik mag.inž.kem.tehn.
Daša Zajc univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Asist. Klavdija Zirngast mag.inž.kem.tehn.
Bojana Žiberna
Asist. Taja Žitek mag.inž.kem.tehn.
Klara Žvab mag.inž.kem.tehn.


MLADI RAZISKOVALCI

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Asist. Dragana Borjan mag.kem.tehnol.
Asist. Dragana Bjelić mag.bioinform.
Asist. Matic Broz mag.kem.
Asist. Veronika Furlan mag. kem.
Asist. Tina Kegl mag.inž.kem.tehn.
Asist. Stanko Kramer mag. kem.
Asist. Sanja Potrč mag.inž.kem.tehn.


TEHNIČNI DELAVEC V

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Nina Boškoski narav. matem. tehnik
Janja Vasilić gim. maturant


TEHNIŠKI SODELAVEC VI

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Igor Krmelj inž.kem.tehnol.


TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Marko Krainer dipl. inž. kem. teh.
Petra Berlak dipl.inž.kem.teh.


SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Vesna Lahovnik univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Damjan Krajnc univ.dipl.inž.kem.
Mag. Nermina Leber univ. dipl. inž. kem. teh.
Otilija Petek univ. dipl. biologinja
Anja Petek univ. dipl. inž. kem. teh.
Sabina Vohl mag. kem.


TAJNIŠTVO DEKANATA

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Tajnik fakultete Zoran Novak univ. dipl. inž. kem. teh.
Samostojni strokovni delavec VII/1 Sonja Roj Upravni tehnik
Vodja enost.podr.enote II(z do 5 zap.) Samo Simonič inž. elekt.


REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Vodja enost.podr.enote II(z do 5 zap.) Danila Levart učit. geog. in zgod.
Samostojni strokovni delavec VII/2 Mateja Mlakar univ. dipl. ekon.


SLUŽBA ZA RAČUNOVODSKE ZADEVE

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Knjigovodja, blagajnik Metka Kramberger admin. tehnik
Glavni knjigovodja VI Valerija Plazovnik višji posl. sekr. vsš
Vodja službe za računovodske zadeve Sabina Premrov univ. dipl. ekon.


SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve Anica Bratuša višji posl. sekr. vsš
Samostojni strokovni delavec VII/2 Urška Mihelin univ. dipl. ekon.
Tehnik, vzdrževalec stavbe Rene Žnuderl prometni tehnik


KNJIŽNICA

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Strokovni delavec V Duška Šteinbauer ekon. tehnik


JAVNA DELAVKA

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Maja Muhič mag.bio.in ekol.z naravov.


Novice


UVAJALNI TEDEN ZA BRUCE
 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru bomo izvedli uvajalni teden za bruce med ponedeljkom 27.9.2021 in četrtkom 30.9.2021. Razdelili se boste v 4 skupine po 32 študen več >

Zagovor doktorske disertacije
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Polielektrolitni poliHIPE hidrogeli za sanacijo onesnaženih voda«. Disertacijo b več >

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2.ST. FKKT – obvestilo glede zaključka prijavno vpisnega postopka za novince
Vse kandidate, ki ste se v prvem roku prijavili na študijske programe 2.st. FKKT UM, za š.l. 2021/22, obveščamo, da je na obeh programih bila sprejeta omejitev vpisa. Stekel je izbirni postopek, o več >

Mednarodna konferenca TBMCE 2021
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo organizira četrto mednarodno konferenco TBMCE 2021 – Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo v Portorožu, od 13. do 15. septembra 2021. N več >

Pregled vseh