Zaposleni


VISOKOŠOLSKI UČITELJ - REDNI PROFESOR

Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Red. prof. dr. Andreja Goršek Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Željko Knez Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Peter Krajnc Splošna in organska kemija
Red. prof. dr. Zdravko Kravanja Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Maja Leitgeb Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Zoran Novak Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Uroš Potočnik Biokemija
Red. prof. dr. Mojca Škerget Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek Matematika
Red. prof. dr. Urban Bren Fizikalna kemija
Red. prof. dr. Samo Korpar Fizika
Red. prof. dr. Regina Fuchs - Godec Fizikalna kemija
Red. prof. dr. Darko Goričanec Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Marjana Simonič Kemijsko inženirstvo


VISOKOŠOLSKI UČITELJ - IZREDNI PROFESOR

Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar Analizna kemija
Izr. prof. dr. Matjaž Kristl Splošna in anorganska kemija
Izr. prof. dr. Lidija Čuček Kemijsko inženirstvo
Izr. prof. dr. Maša Knez Hrnčič Kemijsko inženirstvo
Izr. prof. dr. Mateja Primožič Kemijsko inženirstvo


VISOKOŠOLSKI UČITELJ - DOCENT

Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Doc. dr. Irena Ban Splošna in anorganska kemija
Doc. dr. Helena Sabina Čelešnik Biokemija
Doc. dr. Sašo Gyergyek Splošna in anorganska kemija
Doc.dr. Sebastijan Kovačič Kemijsko inženirstvo


ASISTENT Z DOKTORATOM

Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Doc. Dr. Miloš Bogataj Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Marko Bračko Fizika
Asist. dr. Darija Cör Andrejč Kemijsko inženirstvo
Doc. Dr. Matevž Črepnjak Matematika
Doc. Dr. Maša Islamčević Razboršek Analizna kemija
Asist. Dr. Petra Kotnik Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Anita Kovač Kralj Kemijsko inženirstvo
Asist. dr. Amadeja Koler Splošna in organska kemija
Doc. dr. Andreja Nemet Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Muzafera Paljevac Splošna in organska kemija
Asist. dr. Milica Pantić Kemijsko inženirstvo
Izr. prof. dr. Darja Pečar Kemijsko inženirstvo
Asist. dr. Barbara Petovar Analizna kemija
Doc. dr. Mojca Slemnik Fizikalna kemija
Asist. Dr. Janja Stergar Splošna in anorganska kemija
Doc. Dr. Danijela Urbancl Kemijsko inženirstvo
Asist. dr. Katja Vasić Kemijsko inženirstvo
Asist. dr. Maja Čolnik Kemijsko inženirstvo
Asist. dr. Staša Jurgec Biokemija
Asist. dr. Gregor Kravanja
Asist. Tina Kegl


ASISTENT

Naziv Ime Priimek Predmetno področje


ASISTENT Z MAGISTERIJEM

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Mag. Mojca Tancer Verboten univ.dipl.pravnik
Mag. Bojan Slemnik


ZNANSTVENI SVETNIK

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Red. prof. dr. Janja Trček univ.dipl.inž.živ.tehnol.


VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Izr. prof.dr. Claus Helix Nielson
Dr. Janez Konc mag. farmacije
Izr. prof. dr. Igor Drstvenšek univ.dipl.inž.stroj.
Izr. prof. dr. Saška Lipovšek prof.kem.in biol.


ZNANSTVENI SODELAVEC

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Doc.dr. Tine Curk mag.fizike
dr. Damjan Krajnc univ.dipl.inž.kem.
Doc.dr. Thomas Luxbacher
Doc.dr. Irena Petrinić univ.dipl.inž.kem.teh
dr. Amra Perva univ. dipl. inž. kem. teh.


ASISTENT Z DOKTORATOM

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Doc. dr. Gregor Hostnik univ.dipl.kemik
Asist. dr. Gabrijela Horvat univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Gordana Hojnik Podrepšek prof.biologije
Dr. Milena Ivanović mag.kem.tehnol.
Doc. dr. Marko Jukić mag. farmacije
Dr. Anja Kolarič
Dr. Zala Kolenc mag.inž.živilstva
Asist. dr. Samo Lešnik mag.farmacije
Dr. Aleksandra Petrovič univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Aleksander Soršak univ. dipl. inž. kem. teh.
Doc.dr. Janja Stergar univ. dipl. inž. kem. teh.
Asist. dr. Tanja Vrabelj univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Annamaria Vujanović univ. dipl. inž. kem. teh.
Asist. dr. Jelena Tošović mag.kem.
Dr. Mitja Mitrovič univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Bojan Pahor univ. dipl. inž. kem. teh.


VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI ASISTENT

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Hermina Bukšek univ.dipl.inž.kem.tehnol.


RAZISKOVALEC – ASISTENT

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Jan Drofenik mag.inž.kem.tehn.
Monika Dokl mag.inž.kem.tehn.
Tanja Fajfar univ.dipl.inž.kem.tehnol.a
Rok Gomilšek univ.dipl.inž.kem.teh.
Katja Kocuvan univ.dipl.ekon.
Asist. Katarina Kores mag.kem.
Sebastjan Kralj mag.bioinform.
Nina Ledinek mag. inž. kem. teh.
Asist. David Majer mag.kem.
Vesna Postružnik mag.bioinform.
Asist. Sara Štumpf mag.kem.
Zala Štukovnik mag.kem.
Aleksandra Verdnik mag.inž.kem.tehn.
Daša Zajc univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Asist. Klavdija Zirngast mag.inž.kem.tehn.
Bojana Žiberna
Asist. Taja Žitek mag.inž.kem.tehn.
Klara Žvab mag.inž.kem.tehn.
Ana Ambrož mag.inž.kem.tehn.


MLADI RAZISKOVALCI

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Asist. Nika Kučuk mag.inž.kem.tehn.
Asist. Dragana Borjan mag.kem.tehnol.
Asist. Dragana Bjelić mag.bioinform.
Asist. Matic Broz mag.kem.
Asist. Veronika Furlan mag. kem.
Asist. Stanko Kramer mag. kem.
Asist. Sanja Potrč mag.inž.kem.tehn.
Natalija Jančič mag.inž.kem.tehn.
Vid Ravnik mag.kem.
Katja Andrina Kravanja mag.inž.kem.tehn.


TEHNIČNI DELAVEC V

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Nina Boškoski narav. matem. tehnik
Janja Vasilić gim. maturant


TEHNIŠKI SODELAVEC VI

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Igor Krmelj inž.kem.tehnol.


TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Marko Krainer dipl. inž. kem. teh.
Petra Berlak dipl.inž.kem.teh.


SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Vesna Lahovnik univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Damjan Krajnc univ.dipl.inž.kem.
Otilija Petek univ. dipl. biologinja
Anja Petek univ. dipl. inž. kem. teh.
Sabina Vohl mag. kem.


TAJNIŠTVO DEKANATA

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Samostojni strokovni delavec VII/1 Sonja Roj Upravni tehnik
Vodja enost.podr.enote II (z do 5 zap.) Samo Simonič inž. elekt.


REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Vodja enost.podr.enote II(z do 5 zap.) Danila Levart učit. geog. in zgod.
Samostojni strokovni delavec VII/2 Mateja Mlakar univ. dipl. ekon.


SLUŽBA ZA RAČUNOVODSKE ZADEVE

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Knjigovodja, blagajnik Metka Kramberger admin. tehnik
Glavni knjigovodja VI Valerija Plazovnik višji posl. sekr. vsš
Vodja službe za računovodske zadeve Sabina Premrov univ. dipl. ekon.


SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve Urška Mihelin univ. dipl. ekon.
Tehnik, vzdrževalec stavbe Rene Žnuderl prometni tehnik
Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve Tadeja Kosi prof. soc. in ang.


KNJIŽNICA

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Strokovni delavec V Duška Šteinbauer ekon. tehnik


JAVNA DELAVKA

Naziv Ime Priimek Izobrazba
Maja Muhič mag.bio.in ekol.z naravov.


Novice


Zagovor doktorske disertacije
Obveščamo, da bo Maja Ivanovski, mag. inž. kem.teh., zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Proizvodnja biogoriv s procesom torefikacije in njihov vpliv na okolje, v sredo, 24. 4. 20 več >

Objava v častniku Delo (rubrika Znanost)
Poljudni članek »Reciklirana voda kot nov vodni vir: z naprednimi membranskimi tehnologijami do zaščite vodnih virov in boljše kakovosti pitne vode« avtoric Irene Petrinić in Hermine Bukšek je več >

Razpis za dekanove nagrade
RAZPIS ZA DEKANOVE NAGRADE IN DEKANOVO PRIZNANJE ZA ZAKLJUČNA DELA IN RAZISKOVALNE NALOGE ŠTUDENTOV, DEKANOVA PRIZNANJA SODELAVCEM TER PRIZNANJE PARTNERJU IZ GOSPODARSTVA FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMI več >

Konferenca kemikov in kemijskih inženirjev
Letos bomo na naši Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo prvič organizirali prav poseben dogodek – Konferenco kemikov in kemijskih inženirjev, namenjeno vam – ŠTUDENTOM! Gre za d več >

Pregled vseh