Vodnik za bruce

Bruci, pozdravljeni na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo! Študenti smo pripravili kratek vodnik po pomembnejših temah, ki so povezane s študijem na naši fakulteti.

Kazalo

Splošne novice in informacije o predmetih
   Facebook
Predavanja in urnik
Laboratorijske vaje
Pomembnejši prostori na fakulteti
Digitalna identiteta UM
   Elektronska pošta
   Omrežje Eduroam – brezžični internet
   Brezplačna programska oprema
AIPS – spletni indeks
Moodle – učno okolje
Referat za študentske zadeve
Knjižnica
Študentska izkaznica
Tutorstvo
Študentska prehrana
Šport
Drugo

Splošne novice in informacije o predmetih

Splošne informacije in novice so objavljene na spletni strani fakultete in na spletnih straneh posameznih predmetov. Z nekaterimi informacijami, vezanimi na specifičen predmet, npr. datumi testov (»kolokvijev«) in pričetek laboratorijskih vaj, vas seznani profesor ali asistent pri predavanjih in vajah.

Priporočamo, da redno spremljate novice na naši spletni strani na zavihku Študenti. Nekatere novice so objavljene tudi na domači strani, spodaj desno.

Specifične informacije o predmetih v prvem letniku se nahajajo na več naslovih. Seznam spletnih strani predmetov najdete na strani Študenti → Predmeti in gradiva.

Večina skript (učbenikov) za prvi letnik je dostopna brezplačno na spletu: e-gradiva.

Facebook

Študenti se med sabo obveščamo tudi na Facebooku.

Skupina študentov: FKKT MB študenti
Skupina za tutorstva: FkktTutor
Skupina športnikov: FKKT MB šport

Predavanja in urnik

Razpored predavanj in vaj je objavljen na strani Urniki. Večina predavanj se izvaja v stavbi A. Odmori na urniku zaradi preglednosti niso označeni. Šolska ura traja 45 minut, nakar sledi 15 minut odmora (oz. po dogovoru).

Na urniku ste ob imenu predmeta morda opazili oznako PR, SV, RV ali LV. Pomen oznak:

 • PR – predavanja: Pri urah obravnavate teorijo predmeta, podkrepljeno s primeri.
 • SV – seminarske vaje: Pri urah poteka reševanje npr. računskih nalog.
 • RV – računalniške vaje: Pri urah spoznavate računalniške programe in z njimi rešujete naloge. Udeležba na računalniških vajah je obvezna.
 • LV – laboratorijske vaje: Te ure predstavljajo eksperimentalno delo v laboratoriju. Udeležba na laboratorijskih vajah je obvezna, zahtevana pa je tudi ustrezna zaščitna oprema (glej razdelek Laboratorijske vaje).

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje se večinoma izvajajo v laboratorijih v stavbi D. Pri vajah ste študenti razporejeni po skupinah; razporeditev bo objavljena za vsak predmet posebej. Vse informacije o razporeditvi po skupinah, laboratoriju, kjer se bodo izvajale vaje, in specifičnih zahtevah vam bodo posredovali profesorji ali asistenti pri posameznem predmetu.

V prvem letniku se laboratorijske vaje izvajajo pri naslednjih predmetih: splošna kemija, fizika II (t. i. fizikalni praktikum) in analizna kemija I. S pojmom »laboratorijske vaje« včasih označujemo tudi vaje, ki se izvajajo v računalniški učilnici, pri predmetih računalništvo v kemiji, procesne bilance, kemijsko računanje ter procesno računanje I in II.

Zahtevana zaščitna oprema v laboratorijih: delovni plašč, očala in rokavice (priporočamo nitrilne rokavice (vijolične, modre), ustrezne pa so tudi rokavice iz lateksa (bele, bež)). Pri laboratorijskih vajah potrebujete tudi nastavek za pipetiranje (imenovan tudi žogica za pipetiranje ali propipeta).

Omenjeno opremo študenti nabavite sami v ustreznih prodajalnah, npr. v trgovini Sanolabor v trgovskem centru City (zemljevid) ali v Europarku (zemljevid).

Pomembnejši prostori na fakulteti

 • Predavalnice: prvo nadstropje stavbe A (greste skozi vhod z napisom Tehniške fakultete in zavijete desno, po stopnicah navzgor)
 • Predavalnica Borut Pečenko: velika predavalnica v stavbi E, nasproti avtomatov za kavo in prigrizke (predavalnica ima dvoje vrat in pred njo je velik ležeč kip)
 • Laboratoriji: drugo in tretje nadstropje stavbe D
 • Računalniška učilnica: četrto nadstropje stavbe D
 • Referat: greste skozi vhod z napisom Tehniške fakultete in zavijete levo
 • Pisarna prodekana (»društvo«): prostor A-111 (nasproti predavalnice A-104)
 • Knjižnica: klet stavbe A
 • Kavarna: na vrhu fakultete FERI (najnovejša zgradba v kompleksu tehniških fakultet; do nje pridete skozi hodnik pri predavalnici Borut Pečenko) – sendviči na bone
 • Restavracija EatSmart: v kleti stavbe F (pred stopniščem stavbe D) – kosila na bone

Vsak prostor v kompleksu tehniških fakultet ima svojo oznako, npr. A-105, D1-209 in D1-413. Črka označuje t. i. stavbo v kompleksu, prva številka za vezajem označuje nadstropje, zadnji številki pa predstavljata zaporedno številko prostora. Prostor A-105 se nahaja v prvem nadstropju stavbe A, prostor D1-209 pa v drugem nadstropju stavbe D. Stavbe lahko najdete s pomočjo smerokazov ali na požarnih načrtih (eden je nasproti predavalnice A-105).

Digitalna identiteta UM

Na začetku študija prejmete e-poštni naslov oblike ime.priimek@student.um.si. E-poštni naslov uporabljate za komunikacijo in prejemanje obvestil, skupaj s pripadajočim geslom pa ga uporabljate za prijavo v spletni indeks AIPS, učno okolje Moodle, sistem Eduroam in druge storitve Univerze v Mariboru.

Digitalno identiteto (e-poštni naslov) prevzamete po navodilih na listu, ki ste ga prejeli z referata skupaj s potrdili o vpisu.

Več informacij najdete na it.um.si.

Elektronska pošta

Do elektronske pošte dostopate na naslovu mail.student.um.si. Povezavo najdete tudi na prvi strani AIPS-a, v levem stolpcu.

Omrežje Eduroam – brezžični internet

Več informacij o uporabi brezžičnega interneta v omrežju Eduroam najdete tukaj.

Brezplačna programska oprema

Študentom je na voljo brezplačna programska oprema v okviru programa Microsoft Imagine.

AIPS – spletni indeks

AIPS je stran, ki omogoča pregled izpitnih rokov, prijavo na izpite, spremljanje ocen, na koncu šolskega leta pa tudi izpolnjevanje študentske ankete in vpis v višji letnik. Nahaja se na naslovu aips.um.si. Prijava poteka z e-poštnim naslovom ime.priimek@student.um.si (glej razdelek Digitalna identiteta UM), ki služi kot uporabniško ime.

Moodle – učno okolje

Učno okolje Moodle se nahaja na naslovu estudij.um.si. Nekateri profesorji ga uporabljajo za objavljanje učnih gradiv, novic, testov in rezultatov. Vanj se prijavite z e-poštnim naslovom ime.priimek@student.um.si (glej razdelek Digitalna identiteta UM), ki služi kot uporabniško ime.

Referat za študentske zadeve

V referatu urejate vse uradne zadeve, npr. uredite vpis, naročite potrdila o šolanju, izpis ocen ali zaprosite za potrditev obrazca za subvencioniranje vozovnice.

Ob vratih referata se nahajajo table z informacijami o vpisu, pogojih za napredovanje in zdravstvenem varstvu, prav tako pa so tam objavljeni vsi rezultati izpitov (večina rezultatov je objavljena tudi na spletu, glej razdelek Splošne novice in informacije o predmetih).

Uradne ure referata so vsak dan od 11. do 13. ure, dosegljivi pa so tudi po telefonu.

Knjižnica

Na začetku študija priporočamo vpis v knjižnice Univerze v Mariboru, pod katere spadata tudi Knjižnica tehniških fakultet Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor.

Vpis opravite v kateri koli knjižnici Univerze v Mariboru. Pri vpisu potrebujete osebni dokument in študentsko izkaznico (v primeru, da študentske izkaznice še niste prejeli, zadostuje potrdilo o vpisu). Članarino za knjižnice Univerze v Mariboru ste poravnali skupaj z vpisnino, tako da je vpis za vas brezplačen.

Po opravljenem vpisu v kateri koli knjižnici ste član vseh knjižnic v Knjižničnem sistemu Univerze v Mariboru, vaša študentska izkaznica pa služi kot izkaznica za knjižnično izposojo. Vpis vam omogoča dostop do elektronskih virov.

Več informacij o vpisu lahko najdete tukaj in tukaj.

(Mariborska knjižnica ni del knjižnic Univerze v Mariboru.)

Študentska izkaznica

S študentsko izkaznico študenti izkazujete istovetnost in status študenta. Prav tako pri vpisu v knjižnice Univerze v Mariboru služi kot izkaznica za izposojo gradiva (glej razdelek Knjižnica) in kot izkaznica za vstop v čitalnico Čuk.

Študentske izkaznice prevzamete v referatu, ko prispejo. Referat vas bo o tem obvestil na spletni strani (glej razdelek Splošne novice in informacije o predmetih).

Tutorstvo

Tutorji so študenti višjih letnikov, ki poskušajo olajšati prehod brucev na novo delovno okolje in nov način življenja. Uvajalni tutorji vam bodo na začetku šolskega leta na naslov ime.priimek@student.um.si poslali koristne nasvete za čim uspešnejši pričetek študija. V nadaljevanju šolskega leta se brucem posvečajo predmetni tutorji, ki pred testi in izpiti izvajajo dopolnilne ure. Termine dopolnilnih ur objavljamo na Facebooku v skupini FkktTutor.

Več informacij najdete tukaj.

Študentska prehrana

Vse informacije o študentski prehrani (»bonih«) najdete tukaj.

Ko uredite vse potrebno za koriščenje subvencije, jo koristite tako:

 • Obiščete restavracijo ali lokal, ki nudi koriščenje subvencije (seznam lokalov).
 • Naročite želeno hrano. Gostinca opozorite, da boste koristili subvencijo (mu poveste, da boste »jedli na bon«).
 • Gostinec vam ob naročilu ali ob plačilu (odvisno od restavracije) prinese terminal, na katerega prislonite ali svoj mobilni telefon (na katerem ste pred tem poklicali številko 1808) ali pa brezkontaktno kartico.
 • Subvencija je odobrena. Gostincu plačate razliko.

Šport

Na fakulteti imamo organizirane redne športne dejavnosti. Imamo ekipo za moški nogomet, moško košarko ter moško in žensko odbojko. Za več informacij se obrnite na koordinatorja športov Roka Špindlerja, na Facebooku pa deluje tudi skupina FKKT MB šport.

Če bivate v študentskem domu, imate v sklopu doma možnost brezplačnega obiskovanja fitnesa. Več informacij dobite v svojem študentskem domu.

Drugo

Imate kakšno vprašanje in na naših spletnih straneh ne najdete odgovora? Poskusite prebrskati še po pogosto zastavljenih vprašanjih na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

Za vprašanja, vezana na študij, se lahko obrnete na referat. Za vprašanja, vezana na določen učni predmet, se lahko obrnete na profesorja ali asistente pri tem predmetu.

Za kakršna koli vprašanja so vam vedno na voljo študenti tutorji.

Aktualno za študente


Delavnica pisanja diplomskega dela
Študijsko leto se počasi bliža koncu, saj smo že krepko v poletnem semestru.  Na FKKT UM vas želimo spodbuditi, da naredite premik v povezavi s svojim diplomskim/magistrskim delom, zato vas vabi več >

Rezultati kolokvija – lab vaje Prenos snovi (2 UNI, VS)
V priponki najdete rezultate kolokvija iz vaj pri predmetu Prenos snovi. Rezultati-kolokvija_PS_942024.docx več >

Kolokvij pri predmetih Gradiva in Materiali (2 UN, VS)
Sporočamo vam, da bo kolokvij pri predmetih Gradiva in Materiali v petek, 12.4.2024, ob 13. uri v predavalnici E-104. več >

Razpis za počitniško delo v Krki
V priponki najdete razpis za poletno delo v Krki d.d. Študentom in dijakom ponujajo izjemno priložnost, da se pridružite zaposlenim in v nekaj tednih spoznate delo strokovnjakov z vašega študijsk več >

Pregled vseh