Tutorstvo

Tutorji študentje FKKT UM smo študentje višjih letnikov, ki smo del svojega časa pripravljeni nameniti študentom nižjih letnikov. Tutorstvo študentov FKKT UM je osredotočeno predvsem na študente drugih in pa prvih letnikov, ki na novo vstopajo v študentsko življenje. S tutorstvom tako želimo olajšati prehod novincev na novo delovno okolje in nov način življenja.

Tutorji študentje FKKT UM se delimo na predmetne in uvajalne tutorje:

  • Predmetni tutorji so bolj specifično usmerjeni v posamezno predmetno področje, kar pomeni, da delujejo na področju določenega predmeta in pri tem predmetu izvajajo tako imenovane dopolnilne ure, na katerih se s študenti pripravljajo na kolokvije in izpite.
  • Uvajalni tutorji skrbijo za primerno obveščenost novincev z vsemi pomembnejšimi informacijami, ki se tičejo študijskih in obštudijskih dejavnosti tekom celotnega študijskega leta, predvsem v prvih dneh oz. tednih (npr. kako se prijaviti na izpit, kako urediti študentsko prehrano in podobno). Študentje so s svojimi uvajalnimi tutorji v kontaktu osebno na fakulteti in preko elektronske pošte.

Poleg omenjenih dejavnosti smo tutorji študentje vključeni pri organizaciji oz. izvedbi prvega dneva za novince. Na prvi študijski dan tutorji študentje novince popeljemo skozi fakulteto in jim pokažemo vse pomembnejše prostore na fakulteti (laboratoriji, predavalnice, kabineti profesorjev itd.) in jih zatem vodimo še po bližnji okolici fakultete, kjer jim pokažemo pomembnejše lokacije in stavbe, ki jih bodo obiskali predvsem v prvih dneh študija (knjižnica, študentski servis in podobno).

Termine dopolnilnih ur objavljamo v skupini FkktTutor na Facebooku.

Predmetni tutorji

 

Miša Žnidarič
Koordinatorka tutorjev

Letnik študija: 2. letnik, biokemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: Matematika A, I, Matematika B, II

Kontakt:
misa.znidaric@student.um.si

Gaja Kolsek

Letnik študija: 3. letnik, kemija UN
Področje tutorstva: Matematika A, I, Matematika B, II

Kontakt:
gaja.kolsek@student.um.si

Dejan Gavrić

Letnik študija: 2. letnik, kemijsko inženirstvo UN
Področje tutorstva: Matematika A, I, Matematika B, II

Kontakt:
dejan.gavric1@student.um.si

Deniz Agačević

Letnik študija: 2. letnik, kemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: Fizika I, Fizika II (VS in UN program)

Kontakt:
deniz.agacevic@student.um.si

Ana Koleša

Letnik študija: 2. letnik, kemijska tehnologija
Področje tutorstva: Fizika I (VS program)

Kontakt:
ana.kolesa@student.um.si

Lučka Godec

Letnik študija: 3. letnik, kemija UN
Področje tutorstva: Splošna in anorganska kemija

Kontakt:
lucka.godec@student.um.si

Blaž Vidovič

Letnik študija: 3. letnik, kemijsko inženirstvo UN
Področje tutorstva: Matematika C

Kontakt:
blaz.vidovic5@student.um.si

Lamija Ahmetović

Letnik študija: 3. letnik, kemijsko inženirstvo UN
Področje tutorstva: Analizna kemija I in II (VS in UN program)

Kontakt:
lamija.ahmetovic@student.um.si

Neja Menciger Kocbek

Letnik študija: 1. letnik, biokemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: Industrijska analiza (VS program)

Kontakt:
neja.menciger@student.um.si

Eva Patik

Letnik študija: 1. letnik, kemija MAG
Področje tutorstva: Organska kemija I, Organska kemija II

Kontakt:
eva.patik@student.um.si

Sanja Toplak

Letnik študija: 1. letnik, biokemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: Gradiva

Kontakt:
sanja.toplak@student.um.si

Marko Pavlović

Letnik študija: 1. letnik, kemijsko inženirstvo MAG
Področje tutorstva: Prenos snovi

Kontakt:
marko.pavlovic1@student.um.si

Uvajalni tutorji

Miša Žnidarič

Kemijska tehnologija / kemijsko inženirstvo

Kontakt:
misa.znidaric@student.um.si

Lučka Godec

Kemija

Kontakt:
lucka.godec@student.um.si

Aktualno za študente


Ponavljalni kolokvij iz LV – Gradiva/Materiali
Ponavljalni kolokvij iz vaj pri predmetu Gradiva/Materiali (2. letnik 1. stopnje), bo v ponedeljek 12. 8. 2024 ob 10. uri v predavalnici A-104 več >

Test iz Razvoja produktov in procesov (1 MAG KI)
Obveščamo vas, da bo test iz Razvoja produktov in procesov v torek, 11.6.2024, ob 13. uri v predavalnici A-105. več >

Ponavljalni kolokvij iz Analizne kemije I, 3. skupina (1 VS)
Obveščamo vas, da bo ponavljalni kolokvij iz Analizne kemije I, 3. skupina, 29.5. ob 11ih v predavalnici  A-104. več >

2. kolokvij Prenos snovi (2 UNI, VS)
Obveščamo vas, da bo 2. kolokvij iz predmeta Prenos snovi v ponedeljek 3.6. ob 16. uri v predavalnici B. Pečenko. Dodatni ponavljalni rok pa v torek, 11.6., ob 13. uri v predavalnici A-107. več >

Pregled vseh