Organi in komisije

Senat - mandat 30/05-2019 – 29/05-2023:

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Željko Knez, član
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, članica
 • Prof. dr. Uroš Potočnik, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, članica
 • Prof. dr. Urban Bren, član
 • Prof. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Stanko Kramer, član-študent (mandat do 05/04-2022)
 • Gal Slaček, član-študent (mandat do 05/04-2022)
 • Taja Žitek, članica-študentka (mandat do 05/04-2022)

Poslovodni odbor - mandat 08/10-2019 – 07/10-2023:

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Zoran Novak, tajnik, član po svojem položaju
 • Mitja Čuš, v.d. prodekan za študentska vprašanja, članica po funkciji (mandat do 14/03-2023)
 • Prof. dr., Željko Knez, član
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član

Komisija za ocenjevanje kakovosti – mandat 17/10-2019 – 16/10-2023:

 • Prof. dr. Samo Korpar, predsednik
 • Prof. dr. Matjaž Kristl, podpredsednik
 • Prof dr. Andreja Goršek, članica
 • Danila Levart, članica iz vrst nepedagoških sodelavcev
 • Prof. dr. Darja Pečar, članica
 • Prof. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Matevž Roškarič, član-študent (mandat do 21/02-2023)
 • Marcel Žafran, član-študent (mandat do 21/02-2023)
 • Dr. Marko Homšak, zunanji član, Talum d.o.o

Komisija za mednarodno sodelovanje – mandat 03/10-2019 – 02/10-2023:

 • Prof. dr. Peter Krajnc, prodekan
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, članica
 • Prof. dr. Mojca Škerget, članica
 • Prof. dr. Regina Fuchs Godec, članica
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Stanko Kramer, član-študent (mandat do 21/02-2022)
 • Mitja Čuš, član-študent (mandat do 21/02-2022)

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in habilitacije – mandat 03/10-2019 – 02/10-2023:

 • Prof. dr. Željko Knez, prodekan
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član
 • Matevž Roškarič, član-študent (mandat do 21/02-2022)
 • Stanko Kramer, član-študent (mandat do 21/02-2022)

Komisija za študijske zadeve – mandat 03/10-2019 – 02/10-2023:

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, prodekanica
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, članica
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Prof. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Nejc Brunček, članica-študentka (mandat do 21/02-2022)
 • Maša Vračevič, članica-študentka (mandat do 21/02-2022)

Strateški svet (programski svet):

 • Prof. dr. Jiří J. Klemeš, Brno University of Technology
 • Prof. dr. Thomas Gamse, TU Graz
 • Dr. Aleš Rotar, Krka d.d.
 • Christof Vollstedt, Henkel Maribor d.o.o.
 • Dr. Marko Homšak, Talum d.o.o.
 • Dr. Andrej Horvat, Silkem d.o.o.
 • Mag. Aleksandra Podgornik, ŠGZ
 • Dr. Štefan Čelan, ZRS Bistra Ptuj
 • Dr. Bojan Pahor, Direktorat za hrano in ribištvo
 • Marko Tretjak, Ecolab d.o.o.
 • Zdenko Časar, Lek d.d.
 • Ivan Lorenčič, II. Gimnazija Maribor
 • Emil Žerjal, NLZOH Maribor
 • Prof. dr. Zdravko Kravanja
 • Prof. dr. Željko Knez
 • Prof. dr. Peter Krajnc (vodja štud. programa 2. stopnje Kemija)
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič (vodja štud. programa 2. stopnje Kemijsko inženirstvo)
 • Prof. dr. Urban Bren
 • Prof. dr. Andreja Goršek (vodja štud. programa 3. stopnje Kemija in kemijsko inženirstvo)
 • Prof. dr. Mojca Škrget, vodja štud. programa 1. stopnje Kemijsko inženirstvo UN
 • Doc. dr. Irena Ban, vodja štud. programa 1. stopnje Kemija UN
 • Prof. dr. Darko Goričanec, vodja štud. programa 1. stopnje Kemijska tehnologija VS

Akademski zbor:

 • Prof. dr. Andreja Goršek, predsednica – mandat do 06/10-2023
 • Doc. dr. Miloš Bogataj, podpredsednik – mandat do 06/10-2023

Člani: delavci, izvoljeni v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci

Člani-drugi delavci – mandat 23/02-2021 – 22/02-2025:

 • Anica Bratuša
 • Petra Berlak
 • Dragana Bjelić
 • Nina Boškoski
 • Marko Krainer
 • Metka Kramberger
 • Igor Krmelj
 • Vesna Lahovnik
 • Danila Levart
 • Urška Mihelin
 • Mateja Mlakar
 • Zoran Novak
 • Anja Petek
 • Valerija Plazovnik
 • Sabina Premrov
 • Sonja Roj
 • Samo Simonič
 • Dušica Steinbauer
 • Janja Vaslić
 • Sabina Vohl
 • Rene Žnuderl

Člani-študenti – mandat 11/03-2021 – 10/03-2022:

 • Anja Ambrož
 • Nejc Brunček
 • Rahil Bajra
 • Martin Čeranić
 • Mitja Čuš
 • Tjaša Damijan
 • Laura Furman
 • Doroteja Golob
 • Matej Križanec
 • Kaja Makoter
 • Matevž Roškarič
 • Gal Slaček
 • Sanja Toplak
 • Maša Vračević
 • Marcel Žafran
 • Miša Žnidarič

Katedra za kemijo

 • Prof. dr. Urban Bren, predstojnik – mandat 05/12-2019 – 04/12-2023

Katedra za kemijsko tehnologijo

 • Prof. dr. Mojca Škerget, predstojnica – mandat 30/01-2020 – 29/01-2024

Komisija za nagrade

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Peter Krajnc
 • Prof. dr. Samo Korpar

Komisija za zaščito in varstvo pri delu

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan
 • Doc. dr. Irena Ban
 • Dr. Muzafera Paljevac
 • Igor Krmelj
 • Anja Petek
 • Vesna Lahovnik

Komisija za promocijsko dejavnost

 • Prof. dr. Matjaž Finšgar, predsednik
 • Doc. dr. Mojca Slemnik
 • Prof. dr. Peter Krajnc
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič
 • Doc. dr. Lidija Čuček

Novice


UVAJALNI TEDEN ZA BRUCE
 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru bomo izvedli uvajalni teden za bruce med ponedeljkom 27.9.2021 in četrtkom 30.9.2021. Razdelili se boste v 4 skupine po 32 študen več >

Zagovor doktorske disertacije
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Polielektrolitni poliHIPE hidrogeli za sanacijo onesnaženih voda«. Disertacijo b več >

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2.ST. FKKT – obvestilo glede zaključka prijavno vpisnega postopka za novince
Vse kandidate, ki ste se v prvem roku prijavili na študijske programe 2.st. FKKT UM, za š.l. 2021/22, obveščamo, da je na obeh programih bila sprejeta omejitev vpisa. Stekel je izbirni postopek, o več >

Mednarodna konferenca TBMCE 2021
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo organizira četrto mednarodno konferenco TBMCE 2021 – Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo v Portorožu, od 13. do 15. septembra 2021. N več >

Pregled vseh