Volitve

Sklep_o_razpisu_volitev_predsednika_namestnika_AZ_FKKT_-_april_2024

FKKT_Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za clane

Sklep_o_razpisu_postopka_kandidiranja_in_volitev_za_NADOMESTNEGA_clana__Senata_FKKT_iz_vrst_visokosolskih_uciteljev_in_znanstvenih_delavcev

Vloga_kandidature_za_NADOMESTNEGA_clana_Senata_iz_vrst_visokosolskih_uciteljev_in_znanstvenih_delavcev

 

Dokončen_seznam_popolnih_kandidatur_za_nadomestnega_člana_UO_UM_-_VU_-_FS_-_1._volilna_enota

Volilni imenik za izvolitev nadomestnega člana UO UM

Porocilo_o_izvoljenih_kandidatih_clan_SSUM_FKKT

Sklep_o_preverjanju_in_potrditvi_kandidatur_nadomestne_volitve_SSUM_3-5-2023

Seznam_kandidatov_za_volitve_clanov_Senata_FKKT

 

VOLITVE DEKANA UM FKKT 2023

Sklep_o_rapisu_volitev_za_clane_Senata_FKKT_iz_vrst_visokosolskih_uciteljev_in_znanstvenih_delavcev
Vloga_kandidature_za_clana_Senata_FKKT
Rokovnik_volitev_clanov_Senata_FKKT

 

Razpis_nadomestnih_volitev_SS_UM_11-4-2023

Sklep o razpisu volitev za clane Senata UM iz vrst visokosolskih uciteljev in studentov
Obrazec_1-Kandidatura_za_clana_Senata_UM-VSU
Obrazec_2-Kandidatura_za_clana_Senata_UM-studenti
Sklep_o_razpisu_rednih_volitev_predstavnika_studentov_v_UO_UM_2023
Obrazec_1_Izjava_Kandidatura_za_clana_UO_UM_iz_vrst_studentov
Sklep_o_razpisu_volitev_v_AZ_FKKT_studenti

 

ARHIV

SKUPNO_POROCILO_O_IZVOLJENIH_KANDIDATIH

Obrazec_1_Kandidatura_za_nadomestnega_clana_Senata_UM-studenti

Sklep_o_razpisu_volitev_za_nadomestnega_clana_iz_studentov_v_Senat_UM

FKKT_koncni_seznam_potrjenih_kandidatur_za_clane_ŠS_FKKT

Porocila_o_izvoljenih_kandidatih_v_SSUM_junij_2022

Sklep_o_preverjanju_in_potrditvi_kandidatur_za_člane_in_namestnike_članov_ŠSUM_23.5.2022

Sklep_o_razpisu_postopka_kandidiranja_in_imenovanja_prodekana_za_študentska_vprašanja

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru, štev.: 021/2021/S 762/515-MP z dne 5.5.2021

 

Odlocba_Taja_Zitek.pdf

Odlocba_Taja_Zitek.pdf

Obvestilo_volitve_za_clane_UO_UM.pdf

Izpis_sklepa_Volilne_komisije_univerze_23.2.2021-sprememba_volilnih_imenikov.pdf

FKKT_DRUGI_delavci.pdf

Izpis_sklepa_VKU_-_Dolocitev_FIZICNEGA_VOLISCA,_VSTOPNE_TOCKE,_E_NASLOV.pdf

Dokoncni_seznam_popolnih_kandidatur-1-volilna_enota.pdf

Dokoncni_seznam_popolnih_kandidatur-4-volilna_enota.pdf

Sklep_o_razpisu_volitev_v_Študentske_svete_članic_in_drugih_članic_UM.PDF

Obrazec_za_kandidaturo-Senat_FKKT_iz_vrst_studentov.docx

Sklep_o_razpisu_volitev_v_AZ_FKKT-drugi_delavci-februar_2021.pdf

Obrazec_za_kandidaturo-drugi_delavci-februar_2021.docx

Sklep_o_razpisu_volitev_v_AZ_FKKT_-_studenti_-_februar_2021.pdf

Izjava_h_kandidaturi.docx

Sklep_o_razpisu_postopka_kandidiranja_in_imenovanja_prodekana_za_studentska_vprasanja_FKKT.pdf

Vloga_za_kandidaturo_s_soglasjem.pdf

VOLILNI_IMENIK_FKKT_ZA_CLANA_UPRAVNEGA_ODBORA_IZ_VRST_DRUGIH_DELAVCEV_2021.docx

VOLILNI_IMENIK_FKKT_ZA_CLANA_UPRAVNEGA_ODBORA_IZ_VRST_DRUGIH_DELAVCEV_2016.docx

VOLILNI_IMENIK_FKKT_ZA_CLANA_UPRAVNEGA_ODBORA_PEDAGOSKI_DELAVCI_2016.docx

Sprememba_Sklepa_o_razpisu_e-volitev_v_SS_cclanic_UM_2020.pdf

Dopolnjen seznam popolnih kandidatur za clane_FKKT.pdf

Sklep_o_preverjanju_in_potrditvi_kandidatur_za_clane_FKKT.pdf

SKLEP_o_razpisu_nadomestnih_volitev_predstavnika_studentov_v_Senat_Univerze_v_Mariboru.pdf

SKLEP_o_razpisu_nadomestnih_volitev_predstavnika_študentov_v_Upravnem_odboru_Univerze_v_Mariboru.pdf

Sklep_o_razpisu_volitev_v_SS_clanic_UM_2019.pdf

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov FKKT u.docx

Obrazec 2 - Vloga kandidature za prodekana za študentska vprašanja FKKT UM iz vrst študentov.docx

Obrazec 1 - Vloga kandidature za prodekana FKKT UM iz vrst visokošolskih učiteljev.docx

SPLETNO OBVESTILO.docx

prof._dr._Zdravko_Kravanja_-_PROGRAM.pdf

Volilni_imenik_-_visokosolski_ucitelji,_znanstveni_delavci_in_visokosolski_sodelavci.pdf

Volilni_imenik_-_drugi_delavci.pdf

Volilni_imenik_-_študenti.pdf

Sklep_o_razpisu_volitev_v_AZ_FKKT_-_drugi_delavci_-_marec_2019.docx

Sklep_o_razpisu_volitev_v_AZ_FKKT_-_studenti_-_marec_2019.docx

Sklep o razpisu volitev za dekana FKKT UM - marec 2019.docx

Rokovnik_volilnih_opravil_za_volitve_dekana_FKKT_UM.docx

Obrazec_1_-_Vloga_kandidature_za_dekana_FKKT_UM.docx

Obrazec_1_-_Kandidatura_za_clana_Senata_iz_vrst_visokosolskih_uciteljev_in_znanstvenih_delavcev.docx

Obrazec_1_-_Kandidatura_za_clana_Senata_iz_vrst_visokosolskih_uciteljev_in_znanstvenih_delavcev.docx

Rokovnik_volitev_clanov_Senata_FKKT.docx

2019_-_Sklep_o_razpisu_postopka_kandidiranja_in_volitev_za_clane_Senata_FKKT_iz_vrst_visokošolskih_uciteljev_in_studentov_FKKT.docx

Sklep_o_razpisu_volitev_predstavnika_studentov_v_Upravni_odbor_Univerze_v_Mariboru

(pristopna izjava)

Sklep o razpisu NADOMESTNIH volitev za člana Senata iz vrst visokošolskih učiteljev.docx

Sklep_o_razpisu_nadomestnih_volitev_v_SS_UM_(30.10.2018)_(002).pdf

Sklep_o_razpisu_nadomestnih_volitev_predstavnika_studentov_v_Upravni_odbor_Univerze_v_Mariboru_2018.pdf

Sklep_o_razpisu_volitev_v_SS_clanic_UM_2018.pdf

Sklep_o_razpisu_volitev_predstavnikov_studentov_v_Senat_FKKT.docx

Sklep_o_razpisu_volitev_v_Studentski_svet_Univerze_v_Mariboru.pdf

Sklep_o_razpisu_volitev_v_Študentske_svete_članic_in_drugih_članic_UM.PDF

Sklep_o_razpisu_postopka_kandidiranja_in_imenovanja_prodekana_za_študentska_vprašanja.pdf

Sklep_o_razpisu_volitev_predstavnikov_studentov_v_Senat_FKKT_-_2017.pdf

Obrazec_za_kandidaturo_-_2017.pdf

Odlocba_o_ustreznosti_kandidatur_kandidatov_za_prodekane_FKKT.pdf

Sklep_o_razpisu_postopka_imenovanja_prodekanov.docx

Odločba_o_zavrnitvi_kandidature_doc._dr._Mitje_Kolarja_z_dne_20._05._2015.pdf

Odločba_o_zavrnitvi_kandidature_doc._dr._Mitje_Kolarja.pdf

Sklep_o_razpisu_postopka_kandidiranja,_volitev_in_imenovanja_za_funkcijo_dekana.docx

2015 - Sklep o razpisu volitev za člane Senata iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov.docx

Poročilo o volitvah

Sklep_o_razpisu_predstavnika_študentov_v_UO_UM.pdf

Sklep_o_razpisu_nadomestnih_volitev_v_ŠS_UM.pdf

2014 - Sklep o razpisu NADOMESTNIH volitev za člana Senata iz vrst visokošolskih učiteljev.docx

Novice


Zagovor doktorske disertacije
Obveščamo, da bo Maja Ivanovski, mag. inž. kem.teh., zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Proizvodnja biogoriv s procesom torefikacije in njihov vpliv na okolje, v sredo, 24. 4. 20 več >

Objava v častniku Delo (rubrika Znanost)
Poljudni članek »Reciklirana voda kot nov vodni vir: z naprednimi membranskimi tehnologijami do zaščite vodnih virov in boljše kakovosti pitne vode« avtoric Irene Petrinić in Hermine Bukšek je več >

Razpis za dekanove nagrade
RAZPIS ZA DEKANOVE NAGRADE IN DEKANOVO PRIZNANJE ZA ZAKLJUČNA DELA IN RAZISKOVALNE NALOGE ŠTUDENTOV, DEKANOVA PRIZNANJA SODELAVCEM TER PRIZNANJE PARTNERJU IZ GOSPODARSTVA FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMI več >

Konferenca kemikov in kemijskih inženirjev
Letos bomo na naši Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo prvič organizirali prav poseben dogodek – Konferenco kemikov in kemijskih inženirjev, namenjeno vam – ŠTUDENTOM! Gre za d več >

Pregled vseh