Vodstvo

Dekan   red. prof. dr. Zdravko Kravanja
Prodekanica za izobraževalno dejavnost:   red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Prodekan za mednarodno dejavnost:   red. prof. dr. Peter Krajnc
Prodekan za raziskovalno dejavnost:   red. prof. dr. Željko Knez
Prodekan za razvojno dejavnost:   izr. prof. dr. Matjaž Finšgar
Prodekan za študentska vprašanja:   Mitja Čuš
Tajnik fakultete:   red. prof. dr. Zoran Novak
Tajnica vodstva fakultete:   Sonja Roj, upravni tehnik
Referentka za študijske in študentske zadeve:   Danila Levart, uč. geog. in zgod.
Vodja računovodske službe:   Sabina Premrov, univ. dipl.ekon.
Vodja kadrovske službe:   Urška Mihelin, univ. dipl. ekon.

Novice


Zdravstvena oskrba študentov
Okrožnica v zvezi z zdravstveno oskrbo študentov: Ambulanta za študente na lokaciji »Pri parku« v okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ne obstaja več. Več…       več >

ODPOVED URADNIH UR REFERATA
Obveščamo vas, da zaradi nujnih vzdrževalnih del, od 12. do 15. julija 2022 NE BO uradnih ure Referata FKKT. Prosimo vas, da nas v tem času kontaktirate preko elektronske pošte. Hvala za razumeva več >

Zagovor doktorske disertacije
Obveščamo, da bo Anja Petek, univ. dipl. inž. kem. tehnol., zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv ß-ciklodekstrina na kinetiko in mehanizem reakcije umiljenja etilacetata”, več >

Poziv k prijavam – Naj študent Univerze v Mariboru 2021/2022
Spoštovani! Objavljen je Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, s katerim se nagrajuje najboljše študente za njihovo študijsko odličnost, v želji, da se jih motivira pri nadaljnje več >

Pregled vseh