Vodstvo

Dekan red. prof. dr. Zdravko Kravanja
Prodekanica za izobraževalno dejavnost: red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
Prodekan za mednarodno dejavnost: red. prof. dr. Peter Krajnc
Prodekan za raziskovalno dejavnost: red. prof. dr. Željko Knez
Prodekan za razvojno dejavnost: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar
Prodekan za študentska vprašanja: Mitja Čuš
Tajnik fakultete: red. prof. dr. Zoran Novak
Tajnica vodstva fakultete: Sonja Roj, upravni tehnik
Referentka za študijske in študentske zadeve: Danila Levart, uč. geog. in zgod.
Vodja računovodske službe: Sabina Premrov, univ. dipl.ekon.
Vodja kadrovske službe: Anica Bratuša, višji posl., sekr.VSŠ

Novice


UVAJALNI TEDEN ZA BRUCE
 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru bomo izvedli uvajalni teden za bruce med ponedeljkom 27.9.2021 in četrtkom 30.9.2021. Razdelili se boste v 4 skupine po 32 študen več >

Zagovor doktorske disertacije
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Polielektrolitni poliHIPE hidrogeli za sanacijo onesnaženih voda«. Disertacijo b več >

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2.ST. FKKT – obvestilo glede zaključka prijavno vpisnega postopka za novince
Vse kandidate, ki ste se v prvem roku prijavili na študijske programe 2.st. FKKT UM, za š.l. 2021/22, obveščamo, da je na obeh programih bila sprejeta omejitev vpisa. Stekel je izbirni postopek, o več >

Mednarodna konferenca TBMCE 2021
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo organizira četrto mednarodno konferenco TBMCE 2021 – Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo v Portorožu, od 13. do 15. septembra 2021. N več >

Pregled vseh