Pomembni dosežki sodelavcev

ČLANSTVO V MEDNARODNIH UREDNIŠKIH ODBORIH

 • Jurij Krope, Journal of energy technology
 • Jurij Krope, WSEAS TRANSACTIONS on HEAT and MASS TRANSFER
 • Jurij Krope, Stručni časupis za plinsko gospodarstvo i energetiku, Zagreb
 • Jurij Krope, International program committee, Power and Energy Systems (AsiaPES 2012)
 • Jurij Krope, Indoor and environmental quality

SODELOVANJE Z USTANOVAMI IN PODJETJI

SODELOVANJE Z UNIVERZAMI

 • Univerza v Beogradu
 • Univerza v Budimpešti
 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza Satiago de Cuba
 • Faculty of Technology, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • Dublin City University

SODELOVANJE S PODJETJI

 • Termoelektrarna Trbovlje
 • Nafta Geoterm d.d., Lendava
 • Nafta Petrochem d.o.o.
 • Klima Smederevo – Mycom, Japonska
 • HSE Invest d.o.o.
 • Dravske elektrarne – DEM