Izobraževalna dejavnost

1. stopnja bolonjskih študijskih programov

Univerzitetni program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

  • Tehnologija vod (Izbirni, Nosilka: Marjana Simonič)

Univerzitetni program KEMIJA

  • Kemija okolja (Obvezni, Nosilka: Marjana Simonič)

Visokošolski strokovni program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

  • Tehnologija vod (Izbirni, Nosilka: Marjana Simonič)

2. stopnja bolonjskih študijskih programov

Magistrski program KEMIJSKA TEHNIKA

  • Priprava in čiščenje vod (Izbirni, Nosilka: Marjana Simonič)
  • Teorija membranskih transportov (Izbirni, Nosilka: Irena Petrinić)
  • Transportni pojavi v bioloških sistemih in tehnologija biomimetike (Izbirni, Nosilec: Claus Helix-Nielsen)

Magistrski program KEMIJA

  • Kemija in analiza vod (Izbirni, Nosilka: Marjana Simonič)
  • Transportni pojavi v bioloških sistemih in tehnologija biomimetike (Izbirni, Nosilec: Claus Helix-Nielsen)

3. stopnja bolonjskih študijskih programov

Doktorski program KEMIJA IN KEMIJSKA TEHNIKA

  • Industrijske aplikacije membranskih separacijskih procesov (Izbirni, Nosilka: Marjana Simonič)

 

TEME DIPLOMSKIH / MAGISTRSKIH DEL V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021