Pomembni dosežki sodelavcev

Nagrade in priznanja

 • Urban Bren, Best Fellow Prize Svetovne Federacije znanstvenikov
 • Urban Bren, Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
 • Veronika Furlan, Krkina nagrada
 • Franjo Frešer, Dekanova nagrada

Članstvo v akademijah

 • Urban Bren, član uredniških odborov Journal of Chemistry, Journal of plant interactions ter Frontiers in Chemistry s faktorji vpliva
 • Urban Bren, član delovne skupine MR+ ARRS
 • Urban Bren, član upravnega odbora Mlade akademije
 • Urban Bren, član upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice
 • Urban Bren, nacionalni koordinator slovenske biobančne infrastrukture BBMRI.SI
 • Urban Bren, član Znanstvenega sveta mednarodne znanstvene konference MATH/CHEM/COMP
 • Regina Fuchs – Godec, članica uredniškega odbora, Journal of Engineering & Processing Management
 • Regina Fuchs – Godec, članica znanstvenega odbora mednarodne konference YUCORR

Sodelovanje z ustanovami in podjetji

Sodelovanje z univerzami

 • Univerza v Ljubljani, Katedra za fizikalno kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Loyola University Chicago
 • Cambridge University
 • Northwestern University
 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • Univerza v Beogradu, Tehniški fakultet, Bor, Srbija
 • Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy
 • University of Turku, Natural Chemistry Research Group
 • University of Micihigan, College of Pharmacy
 • Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb
 • Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik

Sodelovanje z inštituti in podjetji

 • Institut Jožef Stefan v Ljubljani
 • Kemijski institut, Ljubljana
 • Chinese Academy of Sciences
 • Zavod za gradbeništvo Ljubljana
 • Nacionalni inštitut za biologijo
 • Inštitut za okoljevarstvo in senzorje
 • Ljubljanske mlekarne d.d.
 • Frutarom Etol d.o.o.
 • Medex d.o.o.
 • Sanofarm d.o.o.
 • Helios Domžale, d.d.
 • Krka d.d.
 • Tanin d.o.o.
 • Vitiva d.o.o.
 • Panvita d.o.o.
 • Žito d.o.o.
 • BIA Separations d.o.o.