Pomembni dosežki sodelavcev

NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽEK SKUPINE

Kot prvi na svetu smo postavili računalniški model mikrovalovne katalize ter pokazali, da kemijska reaktivnost predstavlja dobro merilo kancerogenosti. V laboratoriju za korozijo smo predstavili matematični model korodirajoče površine nerjavnega jekla.

SODELOVANJE Z USTANOVAMI IN PODJETJI

Sodelovanje z univerzami

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za fizikalno kemijo
 • Univerza v Beogradu, Tehniški fakultet, Bor, Srbija
 • Loyola University Chicago, Department of Chemistry and Biochemistry, Chicago, ZDA
 • Universitaet fuer Bodenkultur Wien, Institut fuer Molekulare Modellierung und Simulation, Dunaj, Avstrija
 • Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Bratislava, Slovaška
 • Vanderbilt University, School of Medicine, Nashville, ZDA
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Sodelovanje z inštituti in podjetji

 • Kemijski inštitut, Ljubljana
 • Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
 • Ljubljanske mlekarne, d.d.
 • Tanin Sevnica, d.o.o.
 • Žito, d.o.o.
 • Frutarom Etol, d.o.o.
 • MEDEX, d.o.o.
 • Panvita, d.d.
 • Jata Emona, d.o.o.
 • Krka, d.d.
 • Sanofarm, d.o.o.

NAJPOMEMBNEJŠE OBJAVE ZAPOSLENIH 2018-2019

ROZMAN, Martin, GABERŠČEK, Miran, MAROLT, Gregor, BREN, Urban, LUKŠIČ, Miha. An inverted sandwich electrochromic device architecture does not require optically transparent electrodes. Advanced materials technologies, ISSN 2365-709X, 2019, str. 1-9.

TOŠOVIĆ, Jelena, MARKOVIĆ, Svetlana. Antioxidative activity of chlorogenic acid relative to trolox in aqueous solution – DFT study. Food chemistry, ISSN 0308-8146, 2019, vol. 278, str. 469-475.

JUKIČ, Marko, ROŽMAN, Kaja, SOVA, Matej, BARRETEAU, Hélène, GOBEC, Stanislav. Anthranilic acid inhibitors of undecaprenyl pyrophosphate synthase (UppS), an essential enzyme for bacterial cell wall biosynthesis. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2019, vol. 9, str. 1-9.

KORES, Katarina, LEŠNIK, Samo, BREN, Urban, JANEŽIČ, Dušanka, KONC, Janez. Discovery of novel potential human targets of resveratrol by inverse molecular docking. Journal of chemical information and modeling, ISSN 1549-9596, 2019, vol. 59, iss. 5, str. 2467-2478.

DUBACHEVA, Galina V., CURK, Tine, FRENKEL, Daan, RICHTER, Ralf P. Multivalent recognition at fluid surfaces: the interplay of receptor clustering and superselectivity. Journal of the American Chemical Society : JACS, ISSN 0002-7863, 2019, vol. 141, no. 6, str. 2577-2588.

ČERENAK, Andreja, KOLENC, Zala, SEHUR, Petra, WHITTOCK, Simon P., KOUTOULIS, Anthony, BEATSON, Ron, BUCK, Emily J., JAVORNIK, Branka, ŠKOF, Suzana, JAKŠE, Jernej. New male specific markers for hop and application in breeding program. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2019, vol. 9, str. 1-9 (8651).

MOHORIČ, Tomaž, BREN, Urban. How does microwave irradiation affect aqueous solutions of polar solutes? Journal of molecular liquids, ISSN 0167-7322., 2018, vol. 266, str. 218-228.

PETEK, Anja, KRAJNC, Majda, PETEK, Aljana. Saponification of ethyl acetate in the presence of β-cyclodextrin. Journal of molecular liquids, ISSN 0167-7322, 2018, vol. 272, str. 313-318.

CURK, Tine, WIRNSBERGER, Peter, DOBNIKAR, Jure, FRENKEL, Daan, ŠARIĆ, Anđela. Controlling cargo trafficking in multicomponent membranes. Nano letters, ISSN 1530-6992, 2018, vol. 18, iss. 9, str. 5350-5356.

KUMARI, Suman, TIYYAGURA, Hanuma Reddy, DOUGLAS, Timothy E. L., MOHAMMED, Elbeshary A.A., ADRIAENS, Annemie, FUCHS-GODEC, Regina, MOHAN, M. K., SKIRATCH, Andre. ANN prediction of corrosion behaviour of uncoated and biopolymers coated cp-Titanium substrates. Materials & design, ISSN 0264-1275, Available online 6 July 2018, str. 1-4.

ČLANSTVO V AKADEMIJAH

 • Vater Doleček, Evropska akademija znanosti in umetnosti (Salzburg)
 • Vater Doleček, Slovenski Nacionalni Komite FEANI
 • Vater Doleček, Kontrolni Komite FEANI Slovenija (predsednik)