Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno področje

  • Teorija grafov
  • Topologija, teorija kontinuumov

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

Programska skupina

P1-0297: Teorija grafov
Nosilec: Sandi Klavžar

P1-0403: Računsko intenzivni kompleksni sistemi
Nosilec: Matjaž Perc

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

J1-9109, Sodobne invariante graofov
Nosilec : Boštjan Brešar