Izobraževalna dejavnost

FKKT

Dodiplomski programi

Bolonjski programi

 • Molekularna biologija (UNI-Kemija)
 • Biokemija in molekularna biologija (UNI-Kemijska tehnologija in VŠ-Kemijska tehnologija) Biokemija (UNI-Kemija)
 • Molekularna biologija in molekularna genetika Bioinformatika in genomika
 • Biokemija in mikrobiologija

IZVEN FKKT

Dodiplomski programi

 • Molekularna biologija in genetika
 • Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji
 • Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki v medicini
 • Biokemija

Podiplomski programi

 • UM MF-Biomedicinska tehnologija (III stopnja) )
 • Molekularna biologija
 • Farmakogenomika (izbirni)
 • Molekularna imunologija v klinični praksi (zbirni)
 • UM FZV-Bioinformatika (II stopnja)
 • Uvod v bioinformatiko
 • Bioinformatika in genetske analize
 • DNA mikromreže in analiza ekspresije genov