Priprava vzorcev in titracije

  • Mikrovalovni sistem za razklope,
  • aparat za pripravo vzorcev AutoMetTM 250,
  • mlinček za homogenizacijo vzorca, 
  • laboratorijski rotavapor – Rotavapor® R-100, 
  • sistem za ultračisto vodo PURELAB FLEX 3,
  • avtomatski titrator. 

 

Oprema

Mikrovalovni sistem za razklope (Milestone)

Ker sistemi za mikrovalovni razklop omogočajo učinkovito metodo priprave vzorcev za analizne tehnike, kot so atomska absorpcijska spektroskopija (AAS), ICP-OES in ICP-MS, je mikrovalovni razklop ena najpogosteje uporabljenih tehnik priprave vzorcev.

V sistemih za mikrovalovni razklop pride do popolnega razklopa trdnih vzorcev (kovin, hrane, zemlje, zdravil in drugih) pri povišani temperaturi in tlaku. Trdni vzorci se (večinoma) pretvorijo v tekoče s pomočjo kislin in oksidantov. Čas razgradnje je odvisen od vzorca, vendar običajno ne traja več kot 60 minut.

V našem laboratoriju uporabljamo sistem za kislinske mikrovalovne razklope, zasnovan za razklope v posodah zaprtega tipa, ki omogoča uporabo različnih kombinacij kislin in popoln nadzor nad več reakcijskimi parametri.

 

   

 

Aparat za pripravo vzorcev AutoMetTM 250 (Buehler)

Aparat AutoMetTM 250 Pro je namenjen brušenju in poliranju materialov s prilagodljivo hitrostjo vrtenja nosilca in glave ter regulacijo višine. Sistem omogoča posamično ali centralno regulacijo sile in vsebuje različne adapterje za vpenjanje vzorcev. Na posamične vzorce deluje sila od 5 N do 55 N, medtem ko deluje centralna sila na več vzorcev v območju od 20 N do 260 N. Prav tako ima vgrajen avtomatski dozirnik in možnost osvetlitve delovne površine z 9 LED lučmi.

                                                          

 

Mlinček za homogenizacijo vzorca (Büchi)

Mlinček Büchi B-400 je zasnovan za učinkovito homogenizacijo vzorcev.  Uporaben je za materiale z visoko vsebnostjo vode, maščob ter vlaken in je odporen proti nizkim temperaturam v primeru dela z zamrznjenimi vzorci. Mletje je izvedeno z uporabo inertnih keramičnih nožev. Uporablja se za predpripravo vzorcev za nadaljnje analize.

 

 

Laboratorijski rotavapor – Rotavapor® R-100 (Büchi)

Rotacijski uparjalnik je naprava, ki se uporablja v laboratorijih za učinkovito odparevanje topil iz vzorcev. Odparevanje topila poteka s pomočjo zniževanja tlaka, kar povzroči znižanje temperature vrelišča topila in njegovo učinkovito uparjanje pri zmernih temperaturah. Zasnovan je za zanesljivo in fleksibilno rotavapiranje, ki pokriva večino potreb pri aplikacijah evaporacije. Rotavapor® R-100 omogoča hitrost vrtenja bučke v grelni kopeli od 20 do 280 obratov/min, prav tako je mogoče kontrolirati temperaturno območje od 20 do 95 °C.

 

 

Sistem za ultračisto vodo PURELAB FLEX 3 (ELGA LabWater)

PURELAB FLEX 3 je sistem za proizvodnjo ultračiste vode (upornost 18,2 MΩ·cm), kjer tehnologija čiščenja in nadzor nad kakovostjo vode omogočata visoko kakovost. Vgrajen ima 7 L rezervoar za shranjevanje ultračiste vode. Poleg tega PURELAB FLEX 3 omogoča prilagodljivo doziranje ultračiste vode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtomatski titrator (Mettler Toledo)

Z uporabo avtomatskega titratorja postopek titracije izvajamo avtomatiziramo, kar omogoča večjo natančnost (ponovljivost in obnovljivost) titracij, hkrati pa skrajšamo čas izvajanja in zmanjšamo potrebo osebja po tehničnih veščinah ročne titracije.

Naš laboratorij uporablja avtomatski titrator DL70 proizvajalca Mettler Toledo.