Priprava vzorcev

Mikrovalovni sistem za razklope

Ker sistemi za mikrovalovni razklop omogočajo čisto in učinkovito metodo priprave vzorcev za analizne tehnike, kot so atomska absorpcijska spektroskopija (AAS), ICP-OES in ICP-MS, je mikrovalovni razklop ena najpogosteje uporabljenih tehnik priprave vzorcev.

V sistemih za mikrovalovni razklop pride do popolnega razklopa trdnih vzorcev (kovin, hrane, zemlje, zdravil in drugih) pri povišani temperaturi in tlaku. Trdni vzorci se (večinoma) pretvorijo v tekoče s pomočjo kislin. Čas razgradnje je odvisen od vzorca, vendar običajno ne traja več kot 60 minut.

V našem laboratoriju uporabljamo sistem za kislinske mikrovalovne razklope, posebej zasnovan za razklope v posodah zaprtega tipa, ki omogoča uporabo različnih kombinacij kislin in popoln nadzor nad večimi reakcijskimi parametri.