Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNO PODROČJE IN OPREMA

Struktura vode in dinamika:

Raziskovanje medsebojnih povezav med strukturo in dinamiko hidratacije vode in hidratiziranih biomolekul, površine materialov in medsebojnih povezav z uporabo naprednejše metodologije, delovanje v daljših časovnih okvirih in trajnejšem obsegu. Eksperimentalno delo zajema spektroskopijo, določanje potenciala zeta in karakterizacijo mašenja membran.

Postopki čiščenja vode, ki temeljijo na membranskih filtracijah:

V okviru teoretičnih raziskav se uporabljajo računalniški programi za izdelavo analitičnega modela dinamike tekočin skozi membrane in načrtovanje membranskih modulov; pri eksperimentalnem delu se testira uporabnost različnih membran. Poseben poudarek bo na membranskem bioreaktorju (MBR), njegovo uporabnost pri obdelavi odpadnih voda in membranskih procesih na splošno (mikro-, ultra- in nano-filtracija, reverzna osmoza (RO, PRO), direktna osmoza (FO)).

Biomimetično čiščenje odpadnih voda in obnavljanje virov:

 

Raziskovanje znanstvene, tehnične, okoljske in ekonomske izvedljivosti recikliranja snovi iz vodnih virov z uporabo dostopnih razgradljivih/odstranljivih encimov. V znanstvenem smislu smo še posebej osredotočeni na razvoj, proizvodnjo in ovrednotenje novih encimskih peptidov, ki so potencialno uporabni pri razgradnji pesticidov, odstranjevanju vonja/okusa,pri preventivnem odstranjevanju fosfatov med biološkim mašenjem membran ter pri recikliranju fosforja.

Čiščenje odpadnih voda na pilotnih napravah:

Poudarek je na procesih koagulacije/flokulacije pri čiščenju odpadnih voda, kjer določujemo optimalne dodatke koagulantov/flokulantov in možnost zamenjave z novimi koagulanti/flokulanti. Poleg tega raziskujemo uspešnost elektro-koagulacije pri čiščenju različnih odpadnih vod. Metode dela vključujejo uporabo JAR-testa, kot tudi merjenje adsorpcijskih izoterm na aktivnem oglju (GAC, PAC). Preučujemo učinkovitost alg in nanodelcev pri čiščenju odpadnih voda v sodelovanju z drugimi laboratoriji.

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

Tekoči programi:

 • P2-0006: »Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in sinteza ter uporaba nanodelcev«
 • P2-0032: »Procesna sistemska tehnika in trajnostni razvoj«

Tekoči raziskovalni projekti:

 • EU, H2020, DESOLINATION: »Demonstration of concentrated solar power coupled with advanced desalination system in the gulf region« (2021-2025)
 • EU, H2020, ITS-THIN: »Water separation revolutionized by ultrathin carbon nanomembranes« (2020-2023)
 • DK, Novo Nordisk Fonden, NEPWAT: »New Enzyme- and Protein-based Wastewater Treatment for Contaminant Degradation and Resource Recovery« (2019–2022)
 • SI, MIZŠ, LAKTIKA: »Ekstrakcija in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil« (2018–2021)

Tekoče mobilnostne bilaterale:

 • Slovenija–Bosna in Hercegovina: »Proces osmoze za odstranitev sledov farmacevtskih organskih onesnaževal« (2019–2020)
 • Slovenija–Madžarska: »Slovenija–ZDA: »Izboljšanje osmotsko-vodenih membranskih procesov za separacijo občutljivih komponent« (2019–2020)

SODELOVANJE Z ORGANIZACIJAMI

Univerze:

 • Technical University of Denmark, Departmentof Environmental Engineering, Department of Biotechnology and Biomedicine, Danska
 • University of Copenhagen, Department of Biology, Danska
 • Aalborg University, Department of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering, Danska
 • Cape Peninsula University of Technology, Južna Afrika
 • Colorado School of Mines, Colorado, ZDA
 • Singapore Membrane Technology Centre, Nanyang Technological University, Singapur
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Slovenija
 • University of Tuzla, Faculty of Technology, BiH
 • University of Panonia, Soós Ernő Water Technology Research Center, Madžarska
 • Rennes 1 University, Rennes, Francija
 • University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology and Faculty of Textile Technology, Hrvaška

Instituti:

 • Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Slovenija
 • Kemijski inštitut, Slovenija

Podjetja:

 • Aquaporin A/S, Danska
 • Anton Paar GmbH, Avstrija
 • Arhel d.o.o., Slovenija
 • Merel d.o.o., Slovenija
 • Komunalno podjetje Ptuj d. d., Slovenija
 • Lek Veterina, d. o. o., Slovenija