Domači industrijski projekti

2016: Projekt za Lek Pharmaceuticals d.d., Sandoz Development Center: Razvoj analitskih metod in izvajanja analiz učinkovin in končnih farmacevtskih oblik na osnovi kompleksov železa z organskimi ligandi

2018: Sodelovanje s podjetjem KRKA, tovarna zdravil, d.d. with KRKA d.d.: XPS in ToF-SIMS analiza Ca zvrsti

2023: Projekt za podjetje KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Projekti za Impol R in R d.o.o. in Impol d.o.o:

2021–2022:

Elektroanalizno določanje korozijskih mehanizmov aluminijevih zlitin za izboljšanje korozijskih lastnosti aluminijevih zlitin

2020–2021:

Elektrokemijske in kemometrične analizne metode ter akreditacija analizne metode optične emisijske spektrometrije spark-OES

2019–2020:

Validacija analizne metode spark-OES, kromatografsko testiranje in elektrokemijska analiza zlitin Dural

2019–2020:

Elektroanalizne študije aluminijevih zlitin

2018–2019:

Testiranje aluminijevih zlitin za namen testiranja intergranularne korozije, testiranje Al trakov in izdelava protokolov analiznih metod za kvantificiranje kovin

2017–2018:

Analiza in vpeljava standardov za testiranje aluminijevih zlitin

2016–2017:

Elektrokemijske analize aluminijevih zlitin