Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko

VODJA LABORATORIJA

 • red. prof. dr. Željko Knez, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 431) (CV)

SODELAVCI

Visokošolski učitelji

 • red. prof. dr. Maja Leitgeb, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 462)
 • red. prof. dr. Mojca Škerget, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 463)
 • red. prof. dr. Zoran Novak, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 405)
 • doc. dr. Mateja Primožič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 462)
 • izred. prof. dr. Maša Knez Marevci, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 477)

Asistenti

 • doc. dr. Petra Kotnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 471)
 • dr. Darija Cör Andrejč, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 477)
 • dr. Gabrijela Horvat, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 477)
 • dr. Milica Pantić, mag. inž. kem. teh. (tel. št.: (02) 2294 477)
 • dr. Gregor Kravanja, mag. inž. kem. teh. (tel. št.: (02) 2294 461)
 • dr. Maja Čolnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 478)
 • dr. Katja Vasić, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 478)
 • Taja Žitek, mag. inž. kem. teh. (tel. št.: (02) 2294 477)

Raziskovalci

 • dr. Amra Perva, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 443)
 • doc. dr. Mojca Tancer Verboten, univ. dipl. pravnik
 • Daša Zajc, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 434)
 • Tanja Fajfar, univ. dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 440)
 • Nina Ledinek, mag. inž. kem. teh. (tel. št.: (02) 2294 438)
 • Vesna Postružnik, mag. bioinf. (tel. št.: (02) 2294 477)
 • Janja Vasilić, gimn. maturant (tel. št.: (02) 2294 440)
 • Klara Žvab, mag. inž. kem. teh. (tel. št.: (02) 2294 440)
 • Nika Kučuk, mag. inž. kem. teh. (tel. št.: (02) 2294 461)
 • Katja Adrina Kravanja, mag. inž. kem. teh.
 • Gal Slaček, mag. inž. kem. teh. (tel. št.: (02) 2294 477)

Tehnični sodelavci

 • Igor Krmelj, inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 464)
 • Marko Krainer, dipl. inž. kem. tehnol. (tel. št.: (02) 2294 464)
 • Nina Boškoski, narav. mat. tehnik (tel. št.: (02) 2294 434)

Samostojni strokovni delavec

 • Otilija Petek, univ. dipl. biol.