Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNO PODROČJE

Funkcionalni polimeri s hierarhično generirano poroznostjo

 • Sinteza novih funkcionalnih polimerov v heterogenih medijih – suspenzija, emulzija z visokim volumskim deležem kapljične faze.
 • Fotopolimerizacija z verižnim mehanizmom ter s tiol-en klik polimerizacijo.
 • Uporaba metatezne polimerizacije z odprtjem obroča (ROMP) za pripravo zamreženih poliolefinskih struktur.
 • Kreiranje hierarhične poroznosti s post polimerizacijskimi postopki – hiperzamreženje.

Polimerni reaktorji in polimerni nosilci ter kombinatorna kemija

 • Priprava novih zrnatih in monolitnih polimerov za aplikacije v sintezni in analitski kemiji, pri sistematičnem iskanju farmacevtskih učinkovin z metodami kombinatorne kemije, pri kolonski kromatografiji.
 • Študij lastnosti novih polimernih materialov z metodami vrstične elektronske mikroskopije, FT infrardeče spektroskopije, živosrebrne in dušikove porozimetrije.
 • Sintezna organska kemija na trdni fazi-uporaba polimernih nosilcev za sinteze strukturno analognih spojin ter za vezavo prebitnih reaktantov iz reakcijskih zmesi pod pogoji pretočnih tehnik.

Biorazgradljivi in biokompatibilni polimeri

 • Sinteza poroznih polimerov na osnovi polisaharidov in akrilatov s tiol-en kemijo za aplikacije v tkivnem inženirstvu in tkivnih kulturah.
 • Sinteza poroznih zamreženih polimerov akrilne kisline in akrilamida.

Polimerne porozne membrane

 • Študij mehanizmov formiranja raznih polimernih asimetričnih poroznih membran pripravljenih po postopku mokre fazne inverzije.
 • Uporaba na področjih raznih vrst ločevanja oziroma separacije: medicina (umetne ledvice, oksigenacija krvi), tehnologija pitnih in odpadnih vod, separacije v biotehnologiji ter kemijsko- farmacevtski industriji itd.
 • Kemijska modifikacija površine polimernih asimetričnih poroznih membran.
 • Porozne polimerne membrane iz emulzij z visokim volumskim deležem kapljične faze.

RAZISKOVALNA OPREMA

 • FTIR Shimadzu IRAffinity – 1
 • Knauer HPLC Pump K – 1001
 • Optical microscope Novex Holland
 • Liofilizator Heto
 • Rotavapor IKA
 • Vakuumski sušilnik Memmert
 • Porozimeter Micromeritics Tristar II 3020
 • UV curing system UVITRON Intelli-Ray 600
 • Gostotomer Micromeritics GeoPyc 1365
 • Helijev piknometer Micromeritics AccuPyc II 1340
 • Vodna kopel Lauda Alpha RA 12

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

PROGRAMSKA SKUPINA

 • P2-0006: Fizikalno kemijski pojavi na površinskih plasteh in sinteza ter uporaba nanodelcev
  Nosilec: Peter Krajnc

Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

ARRS PROJEKTI

 • Molekularno genetski biooznačevalci in mehanizmi neodzivnosti na biološko zdravljenje zanti-TNF bolnikov s kroničnimi imunskimi boleznimi
  Nosilec: Uroš Potočnik
 • Inovativni afinitetni sistem za ločevanje populacij krvnih celic
  Nosilec: Boris Gole

EVROPSKI PROJEKTI

 • Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Programme: Towards Next generation Eco-efficient PHOTO and EMULSION Polymerizations
  Nosilec: Peter Krajnc

BILATERALNI MEDNARODNI PROJEKTI

Francija

 • Imobilizacija nanodelcev na porozne poliesterske tiol/en polimere
  Nosilec: Peter Krajnc

Avstrija

 • Novi površinsko funkcionalizirani polimeri s prilagojeno poroznostjo za odstranjevanje citokinov
  Nosilec: Peter Krajnc

Češka

 • Post polimerizacijsko hiperzamreženje poroznih monolitnih polimerov
  Nosilec: Peter Krajnc

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA / SELECTED PAPERS

SAMOSTOJNI ZNANSTVNI SESTAVEK ALI POGLAVJE V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI / INDEPENDENT SCIENTIFIC COMPONENT PART OR A CHAPTER IN A MONOGRAPH

CAMERON, Neil R., KRAJNC, Peter, SILVERSTEIN, Michael S. Colloidal templating. V: SILVERSTEIN, Michael S. (ur.), CAMERON, Neil R. (ur.), HILLMYER, Marc A. (ur.). Porous polymers. Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2011, str. 119-172. [COBISS.SI-ID 14753302]

PULKO, Irena, KRAJNC, Peter. Porous polymer monoliths by emulsion templating. V: Encyclopedia of polymer science and technology. [S. l.]: John Wiley & Sons, cop. 2017. Str. 1-27. [COBISS.SI-ID 20598038]

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK / REVIEW

PULKO, Irena, KRAJNC, Peter. High internal phase emulsion templating – a path to hierarchically porous functional polymers. Macromol. rapid commun., 26. Oct. 2012, vol. 33, iss. 20, str. 1731-1746.

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

KOLER, Amadeja, KRAJNC, Peter. Macroporous titania monoliths from emulsion templated composites. Colloid and polymer science. June 2019, vol. 297, iss. 6, str. 799-807, ISSN 0303-402X.

MAJER KOVAČIČ, Janja, ŽAGAR, Ema, KRAJNC, Peter, KOVAČIČ, Sebastijan. In situ hyper-cross-linking of glycidyl methacrylate-based polyHIPEs through the amine-enriched high internal phase emulsions. Colloid and polymer science. First Online: 3 Jan. 2019, str. 1-9, ISSN 0303-402X.

YÜCE, Elif, KRAJNC, Peter, HANDE MERT, H., MERT, E. H. Influence of nanoparticles and antioxidants on mechanical properties of titania/polydicyclopentadiene polyHIPEs: A statistical approach. Journal of applied polymer science. [Online ed.]. 15 feb. 2019, vol. 136, iss. 7, str. 1-7, ISSN 1097-4628.

PALJEVAC, Muzafera, GRADIŠNIK, Lidija, LIPOVŠEK DELAKORDA, Saška, MAVER, Uroš, KOTEK, Jiří, KRAJNC, Peter. Multiple-level porous polymer monoliths with interconnected cellular topology prepared by combining hard sphere and emulsion templating for use in bone tissue engineering. Macromolecular bioscience. [Print ed.]. Feb. 2018, vol. 18, iss. 2, str. 1-8. ISSN 1616-5187.

YÜCE, Elif, NUR PARIN, Fatma, KRAJNC, Peter, HANDE MERT, H., HILAL MERT, Emine. Influence of titania on the morphological and mechanical properties of 1,3-butanediol dimethacrylate based polyHIPE composites. Reactive & functional polymers. [Print ed.]. 2018, vol. 130, str. 8-15. ISSN 1381-5148.

KOLER, Amadeja, GORNIK, Tjaša, KOSJEK, Tina, JEŘÁBEK, Karel, KRAJNC, Peter. Preparation of molecularly imprinted copoly(acrylic acid-divinylbenzene) for extraction of environmentally relevant sertraline residues. Reactive & functional polymers. [Print ed.]. Oct. 2018, vol. 131, str. 378-383. ISSN 1381-5148.

MEZHOUD, Sarra, PALJEVAC, Muzafera, KOLER, Amadeja, LE DROUMAGUET, Benjamin, GRANDE, Daniel, KRAJNC, Peter. Novel hypercrosslinking approach toward high surface area functional 2-hydroxyethyl methacrylate-based polyHIPEs. Reactive & functional polymers. [Print ed.]. Nov. 2018, vol. 132, str. 51-59. ISSN 1381-5148.

KAWADA, Kosuke, OKANO, Koji, ISKRA, Jernej, KRAJNC, Peter, CAHARD, Dominique. SelectfluorTM on a PolyHIPE material as regenerative and reusable polymer-supported electrophilic fluorinating agent. Advanced Synthesis & Catalysis. [Print ed.]. 2017, vol. 359, no. 4, str. 584-589. ISSN 1615-4150.

YÜCE, Elif, HILAL MERT, Emine, KRAJNC, Peter, NUR PARIN, Fatma, SAN, Nevim, KAYA, Dila, YILDIRIM, Hüseyin. Photocatalytic activity of titania/polydicyclopentadiene PolyHIPE composites. Macromolecular materials and engineering. [Print ed.]. 2017, vol. 302, str. 1-8. ISSN 1438-7492.

PALJEVAC, Muzafera, KOTEK, Jiří, JEŘÁBEK, Karel, KRAJNC, Peter. Influence of topology of highly porous methacrylate polymers on their mechanical properties. Macromolecular materials and engineering. [Print ed.]. First published: 22 November 2017, str. 1-8. ISSN 1438-7492.

KOLER, Amadeja, PALJEVAC, Muzafera, CMAGER, Nuša, ISKRA, Jernej, KOLAR, Mitja, KRAJNC, Peter. Poly(4-vinylpyridine) polyHIPEs as catalysts for cycloaddition click reaction. Polymer. [Print ed.]. 2017, vol. 126, str. 402-407. ISSN 0032-3861.

SUŠEC, Maja, PALJEVAC, Muzafera, KOTEK, Jiří, KRAJNC, Peter. Microcellular open porous polyester membranes from thiol-ene polymerisations of high internal phase emulsions. Designed monomers and polymers. [Print ed.]. 2016, vol. 19, iss. 6, str. 577-583, ilustr. ISSN 1385-772X.

HUŠ, Sebastjan, KOLAR, Mitja, KRAJNC, Peter. Separation of heavy metals from water by functionalized glycidylmethacrylate poly (high internal phase emulsions). Journal of chromatography.A. 2016, vol. 1437, str. 168-175. ISSN 0021-9673.

TURNŠEK, Marko, KRAJNC, Peter, LISKA, Robert, KOCH, Thomas. Macroporous alumina with cellular interconnected morphology fromemulsion templated polymer composite precursors. Journal of the European ceramic society. [Print ed.]. March 2016, vol. 36, iss. 4, str. 1045-1051, ilustr. ISSN 0955-2219.

PALJEVAC, Muzafera, KRAJNC, Peter, HANKOVÁ, Libuše, HOLUB, Ladislav, LE DROUMAGUET, Benjamin, GRANDE, Daniel, JEŘÁBEK, Karel. Two-step syneretic formation of highly porous morphology during copolymerization of hydroxyethyl methacrylate and ethylene glycol dimethylacrylate. Materials today communications. 2016, vol. 7, str. 16-21.

BUNDERŠEK, Alenka, JAPELJ, Boštjan, MUŠIČ, Branka, RAJNAR, Nevenka, GYERGYEK, Sašo, KOSTANJŠEK, Rok, KRAJNC, Peter. Influence of Al(OH)3 nanoparticles on the mechanical and fire resistance properties of poly(methyl methacrylate) nanocomposites. Polymer composites. [Print ed.]. June 2016, vol. 37, iss. 6, str. 1659-1666, ilustr. ISSN 0272-8397.

MAJER KOVAČIČ, Janja, PALJEVAC, Muzafera, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan, KRAJNC, Peter. Functionalization of 2-hydroxyethyl methacrylate-based polyHIPEs : effect of the leaving group. Reactive & functional polymers. [Print ed.]. 2016, vol. 109, str. 99-103. ISSN 1381-5148.

NARANĐA, Jakob, SUŠEC, Maja, MAVER, Uroš, GRADIŠNIK, Lidija, GORENJAK, Mario, VUKASOVIĆ, Andreja, IVKOVIĆ, Alan, RUPNIK, Marjan, VOGRIN, Matjaž, KRAJNC, Peter. Polyester type polyHIPE scaffolds with an interconnected porous structure for cartilage regeneration. Scientific reports. Published online: 24 June 2016, vol. 6, art. no. 28695, str. 1-11. ISSN 2045-2322.

HUŠ, Sebastjan, KOLAR, Mitja, KRAJNC, Peter. Tailoring morphological features of cross-linked emulsion-templated poly(glycidyl methacrylate). Designed monomers and polymers. [Print ed.]. Oct. 2015, vol. 18, iss. 7, str. 698-703. ISSN 1385-772X.

MERT, E. H., SLUGOVC, Christian, KRAJNC, Peter. Tailoring the mechanical and thermal properties of dicyclopentadiene polyHIPEs with the use of a comonomer. Express polymer letters. 2015, vol. 9, no. 4, str. 344-353. ISSN 1788-618X.

SUŠEC, Maja, LISKA, Robert, RUSSMÜLLER, Günther, KOTEK, Jiří, KRAJNC, Peter. Microcellular open porous monoliths for cell growth by thiol-ene polymerization of low-toxicity monomers in high internal phase emulsions. Macromolecular bioscience. [Print ed.]. Feb. 2015, vol. 15, issue 2, str. 253-261. ISSN 1616-5187.

FERK, Gregor, KRAJNC, Peter, HAMLER, Anton, MERTELJ, Alenka, CEBOLLADA, Federico, DROFENIK, Mihael, LISJAK, Darja. Monolithic magneto-optical nanocomposites of barium hexaferrite platelets in PMMA. Scientific reports. jun. 2015, vol. 5, str. 11395-1-11395-8. ISSN 2045-2322.

SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI IN PODJETJI

 • B.I.A. Separations d.o.o., Ljubljana, Slovenija
 • Monash University, Department of Chemistry, Avstralija
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana, Slovenija
 • Institute of Chemical Process Fundamentals, Czech Academy of Science, Praga, Češka republika
 • Graz University of Technology,  Institute for Chemistry and Technology of organic Materials, Graz, Avstrija
 •  Vienna University of Technology, Institute of Applied Synthetic Chemistry, Dunaj, Avstrija
 •  Yalova University, Faculty of Engineering, Polymer Engineering Department, Yalova, Turčija
 •  Drexel University, Department of Materials Science and Engineering, Philadelphia, Združene države Amerike
 • Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences, Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies, Praga, Češka republika