Laboratorij za termoenergetiko

VODJA LABORATORIJA

  • Red. prof. dr. Darko Goričanec, univ. dipl. inž. kem. teh.

SODELAVCI

Asistent

  • Doc. Dr. Danijela Urbancl, univ. dipl. inž. kem. teh.

Lokacija laboratorija je v prostorih bivše Srednje strojne šole na Smetanovi 18, nasproti stavbe Tehniških fakultet.

Lab Termo Energ

SI – Geo – Electricity

Pilotna geotermična elektrarna na obstoječi plinski vrtini Pg-8

SI Geo electricity