Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNO PODROČJE

 • Učinkovita raba energije
 • Energetika (proizvodnja, soproizvodnja, distribucija)
 • Obnovljivi viri energije
 • Proizvodnja sintetičnih goriv

RAZISKOVALNA OPREMA

 • naprava za preučevanje naravne in prisilne konvekcije
 • naprava za simulacijo prenosa toplote in prisilne konvekcije
 • prenosnik toplote
 • hidravlična miza
 • merilna proga za testiranje pralnih strojev
 • merilna proga za opazaovanje izločanja vodnega kamna v bojlerjih
 • ulrtazvočni merilec pretoka
 • merilec hrupa, merilec vlage IR merilec temperature

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

 • Projekt EUREKA: Geotermalna gravitacijska toplotna cev za izkoriščanje geotermalne energije neproduktivnih vrtin
  Nosilec: Darko Goričanec