Pomembni dosežki sodelavcev

NAGRADE IN PRIZNANJA

 • prof. dr. Željko Knez, Zoisovo priznanje, 1998

 • prof. dr. Maja Leitgeb, srebrna plaketa Univerze v Maribor, 2003

 • prof. dr. Željko Knez, Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke, 2006

 • Igor Krmelj, inž. kem. tehnol., bronasti ključ Univerze v Mariboru, 2010

 • doc. dr. Mateja Primožič, bronasti znak Univerze v Mariboru, 2011

 • prof. dr. Mojca Škerget, Zoisovo priznanje za pomembne znanstvenoraziskovalne in razvojne dosežke v kemijskem inženirstvu, 2012

 • prof. dr. Mojca Škerget, zlati znak Univerze v Mariboru, 2013

 • prof. dr. Željko Knez, Priznanja za posebne zasluge MF, UM, 2017

 • prof. dr. Željko Knez, Nagrada Univerze v Mariboru  za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge, 2017

 • dr. Gabrijela Horvat, prejemnica štipendije programa L’ORÉAL-UNESCO “Za ženske v znanosti”, 2018

 • prof. dr. Željko Knez, Odlikovanje »V spomin akademiku N. M. Emanuelu«, 2018

 • Igor Krmelj, inž. kem. tehnol., Priznanje Univerze v Mariboru za strokovno delo, 2023

 • prof. dr. Maja Leitgeb, Nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo, 2023

ČLANSTVO V ORGANIH IN KOMISIJAH

 • prof. dr. Maja Leitgeb, podpredsednica Znanstvenega sveta za tehniške vede pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 • prof. dr. Maja Leitgebprof. dr. Mojca Škerget, članici Ameriškega kemijskega združenja (ACS)
 • prof. dr. Željko Knez, član Evropskega združenja kemijskih inženirjev (EFCE – delovna skupina Visokotlačna tehnologija)
 • prof. dr. Željko Knez, član Nemške plaforme za kemijsko tehnologijo (ProcessNet)
 • prof. dr. Željko Knez, član Evropskega združenja kardiologov (FESC)
 • prof. dr. Željko Knez, član AOCS
 • prof. dr. Željko Knez, član Mednarodnega združenja za napredek superkritičnih fluidov (ISASF)
 • prof. dr. Željko Knez, član Združenja nemških inženirjev (VDI – Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen)
 • prof. dr. Željko Knez, prof. dr. Mojca Škerget, člana Slovenskega akademijsko tehniško-naravoslovnega društva (SATENA)
 • prof. dr. Željko Knez, član Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA)
 • prof. dr. Željko Knez, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU)
 • prof. dr. Željko Knez, član Hrvaške akademije tehničnih znanosti (HATZ)

ČLANSTVO V MEDNARODNIH UREDNIŠKIH ODBORIH

 • prof. dr. Željko Knez, Acta Chimica Slovenica
 • prof. dr. Željko Knez, Acta Medico Biotechnica
 • prof. dr. Željko Knez, The Journal of Supercritical Fluids
 • prof. dr. Željko Knez, Univerzitetna revija
 • prof. dr. Željko Knez, Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly
 • prof. dr. Mojca Škerget, Croatian Journal of Food Science and Technology
 • prof. dr. Mojca Škerget, Processes

ORGANIZACIJA MEDNARODNIH SREČANJ

 • Poletna šola – DAAD: Center of Applied Spectroscopy – Instrumental analysis, Maribor, 2012, 2014.
 • Poletna šola – Life Long Learning Intensive Course PIHPT: Process Intensification by High Pressure Technologies – Actual Strategies for Energy and Resources Conservation, Maribor – Graz, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022.

SODELOVANJE Z USTANOVAMI IN PODJETJI

SODELOVANJE Z UNIVERZAMI

 • Erlangen, Nemčija (Friedrich – Alexander – University Erlangen – Nuremberg,Chair of Separation Science and Technology, prof. dr. W. Arlt)
 • Bochum, Nemčija (Ruhr-Universität Bochum, prof. dr. E. Weidner in prof. dr. M. Petermann)
 • Hamburg, Nemčija (Technische Universität Hamburg-Harburg, Institute of Thermal Separation Processes, prof. dr. G. Brunner)
 • Dortmund, Nemčija (TU Dortmund University, Institute of Environmental Research (INFU) of the Faculty of Chemistry, Chair of Environmental Chemistry and Analytical Chemistry, univ.-prof. dr. dr. h. c. M. Spiteller)
 • Valladolid, Španija (Universidad de Valladolid, Department of Chemical Engineering and Environmental Technology, prof. dr. M. Jose Cocero)
 • Graz, Avstrija (Graz University of Technology, Institute of Chemical Engineering and Environmental Technology, prof. dr. T. Gamse)
 • Zagreb, Hrvaška (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. Đ. Vasić–Rački, prof. dr. Zvjezdana Findrik Blažević, prof. dr. Ana Vrsalović Presečki)
 • Budimpešta, Madžarska (Corvinus University of Budapest, Faculty of Food Science, Department of Food Engineering, prof. dr. G. Vatai)
 • Veszprem, Madžarska (University of Pannonia, prof. dr. L. Gubicza in  prof. dr. K. Belafi-Bako)
 • Novi Sad, Srbija (University of Novi Sad, Faculty of Technology, Chair of Applied and Engineering Chemistry, prof. dr. S. Đilas, prof. dr. J. Vulić)
 • Novi Sad, Srbija (University of Novi Sad,  Faculty of Technology, Department of Petrochemical Engineering, prof. dr. S. Sinadinović-Fišer)
 • Cluj-Napoca, Romunija (“Babes-Bolyai” University of Cluj-Napoca, prof. dr. M. Cristea)
 • Skopje, Makedonija (Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Technology and Metallurgy, prof. dr. Vesna Rafajlovska)
 • Dehradun, Indija (University of Petroleum and Energy Studies, prof. dr. Jitendra K. Pandey)
 • Bahía Blanca, Argentina (Universidad Nacional del Sur (UNS), Planta Piloto de Ingeniería Química – National Council of Sci. and Technol. Res., Selva Pereda)
 • Osijek, Hrvaška (University J.J. Strossmayer Osijek, Faculty of Food Technology, dr. Stela Jokić)

SODELOVANJE S PODJETJI

Kemijska industrija

 • Helios TBLUS d.o.o., Domžale, SI
 • Isokon d.o.o., Slovenske Konjice, SI
 • Belinka Belles d.o.o., Ljubljana, SI
 • Messer d.o.o., Ruše, SI

Farmacevtska industrija

 • Krka d.d., Novo Mesto, SI
 • Lek d. d., Ljubljana, SI
 • Mariborske Lekarne, Maribor, SI

Prehrambena industrija

 • Vitiva, d.o.o., Markovci, SI
 • Inštitut za okolje in prostor, Celje, SI
 • Hmezad exim d. d., Žalec, SI
 • Frutarom Etol d.d., Celje, SI
 • Hlebček d.o.o., Pragersko, SI

Kozmetična industrija

 • Afrodita d.o.o., Rogaška Slatina, SI