Izobraževalna dejavnost

FKKT

Dodiplomski programi

1. Bolonjska stopnja

 • Splošna in anorganska kemija I in II
 • Splošna kemija
 • Anorganska kemija
 • Keramika
 • Nanokemija in materiali
 • Anorganska tehnologija

 Podiplomski programi

2. Bolonjska stopnja

 • Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin
 • Anorganska kemija III
 • Sonokemijske metode
 • Izbrana poglavja iz keramike
 • Termična analiza

IZVEN FKKT

Dodiplomski programi

Podiplomski programi