Izobraževalna dejavnost

FKKT

1. Stopnja bolonjskih študijskih programov

 • Prenos toplote
 • Mehanika fluidov I
 • Okoljska tehnologija
 • Energetski management
 • Elementi procesnih naprav

2. Stopnja bolonjskih študijskih programov

 • Procesne naprave

Dodiplomski programi

 • Prenosni pojavi
 • Procesne naprave

Podiplomski programi

 • Procesna hladilna tehnika
 • Energetski management
 • Prenosni pojavi v kemijski tehniki
 • Tehnologija obdelave odpadnih vod