Laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko

Vodja laboratorija

Sodelavci

Visokošolski učitelji

Asistenti

Raziskovalci

Mlada raziskovalca

Tehnična sodelavka

Upokojeni

  • Zasl. prof. dr. Valter Doleček (1939 – † 2020)
  • Doc. dr. Aljana Petek, univ. dipl. inž. kem. teh.