Raziskovalna dejavnost

RAZISKOVALNO PODROČJE

obsega področja biokemije, molekularne biologije, molekularne genetike, populacijske genetike, genomike, farmakogenomike in bioinformatike. Uporabljamo nasjsodobnejše metode proučevanja humanega genoma za odkrivanje biomarkerjev za pogoste kompleksne bolezni kot so kronična črevesna vnetna bolezen, Crohnova bolezen, astma, rak, kardiovaskularne bolezni, sladkorna itd.

CILJI NAŠIH RAZISKAV

 • Dejavniki tveganja (genetska nagnjenost) /Genetic risk factors (susceptibility to complex diseases)
 • Molekularni mehanizmi nastanka bolezni /Molecular mechanisms of disease pathogenesis
 • Molekularne tarče za načrtovanje novih zdravil nove generacije (t.i. bioloških zdravil)
 • Molekularno diagnosticiranje (podtipi bolezni) /Molecular diagnostics including diseases subtypes
 • Napovedni dejavniki za potek in razvoj bolezni /Prognostic factors for disease development
 • Povezave med odzivom na zdravljenje in gensko zasnovo (farmakogenetika in farmakogenomika) sciljem osebne medicine prilagojene na posameznikovo gensko zasnovo, ki bo omogočala najbolj učinkoviti rabo zdravil in najmanj neželjenih učinkov

Odkrivanje genetske nagnjenosti k pogostim kompleksnim boleznim (asociacijske študije) in odzivom na zdravljenje (farmakogenomika):

 • Razvoj biobank kliničnih vzorcev opremljenih z orodji bioinformatike za iskanje povezav genotip/fenotip
 • Razvoj tehnologij za hitro, zanesljivo in cenovno ugodno gensko tipizacijo; trenutni povdarek je na analizi DNA talilne krivulje visoke ločljivost
 • Razvoj aplikacij kvantitativnega merjena genske ekspresije (PCR v realnem času) in določanja globalnih genetskih ekspresijskih profilov z uporabo mikromrež (biočipov)
 • Z analizo genetskih polimorfizmov posameznega nukleotida (ang SNP za Single nucleotide polymorphisms) in haplotipov odkrivamo povezave med genetsko predispozicijo za kompleksne bolezni in kliničnimi značilnostmi posameznih bolezni
 • Odkrivanje najbolj učinkovitih genetskih in ekspresijskih profilov kot diagnostičnih in prognostičnih biomarkerjev
 • Sodelovanje s kliničnimi inštitucijami za prenos znanja, najnovejših tehnologij in odkritij raziskav človeškega genoma v klinično prakso za dobrorbit bolnikov

RAZISKOVALNA OPREMA

Eksperimentalno raziskovalno delo članov laboratorija poteka v okviru Centra za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko na Medicinski fakulteti Univeze v Mariboru.

RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI

 • J3 – 2175: Genetski dejavniki tveganja in farmakogenomika kompleksnih bolezni prebavil
  Nosilec: Uroš Potočnik
 • P – 0067: Farmakologija in farmakogenetika
  Nosilka: Metoda Lipnik Štangelj
 • SFRH/BD/79804/2011: Endokanabinoidni system pribolnikih z astmo in učinek endokanabinoidov na moduliranje imunskega odziva
  Nosilec: Uroš Potočnik
 • IRP-2012/01-20: Povezava kandidatnih genov za astmo z odgovorom na terapijo pri otrocih z astmo
  Nosilec Vojko Berce