Pomembni dosežki sodelavcev

ČLANSTVO V AKADEMIJAH /MEMBERSHIP IN ACADEMIES

Zdravko Kravanja, član IO in predsedstvaSlovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva SATENA, predsednik 2010-2011, podpredsednik 2009-2010 in 2011-2012 .

Peter Glavič, redni član Inženirske akademije Slovenije, predsednik 2008-2009, podpredsednik 2007-2008 in 2009-2010

ČLANSTVO V MEDNARODNIH UREDNIŠKIH ODBORIH /MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL EDITORIAL BOARDS

Zdravko Kravanja, Član uredniškega odbora

 • Chemical Engineering Research and Design
 • Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
 • Periodica Polytechnic

Zdravko Kravanja, Član mednarodnega znanstvenega odbora

 • ESCAPE 22, 17. -20. junij 2012, London, Velika Britanija
 • SDEWES 2012, 1. – 7. julij, Ohrid, Makedonija
 • PSE, 2012, 15. – 19. julij 2012, Singapur
 • PRES 2012, 25.-29. avgust 2012, Praga, Češka.

Zdravko Kravanja, predsednik evropskega komiteja za uporabo računalnikov pri poučevanju kemijske tehnike (EURECHA)

Zdravko Kravanja, član delovnih skupin za izobraževanje kemijske tehnike in za računalniško podprto kemijsko tehniko pri Evropski zvezi za kemijsko tehniko

Peter Glavič, Član uredniškega odbora

 • Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
 • Resources, Conservation and Recycling
 • Chemical Engineering Transactions

Peter Glavič, član delovne skupine za računalniško podprto kemijsko tehniko pri Evropski zvezi za kemijsko tehniko

Zorka Novak Pintarič, članica delovne skupine za preprečevanje izgub in promocijo varnosti pri Evropski zvezi za kemijsko tehniko (EFCE)

Zorka Novak Pintarič, članica mednarodnega znanstvenega odbora /Member of International Scientific Committee:15thInternational conference on process integration, modelling and optimisation for energy saving and pollution reduction, PRES’12, 12.-25. avgust 2012, Praga, Češka.

ORGANIZACIJA MEDNARODNIH SREČANJ /ORGANISATION OF INTERNATIONAL MEETINGS

 • Zdravko Kravanja, kongres PSE
 • Zdravko Kravanja, Miloš Bogataj, kongres ESCAPE
 • Peter Glavič, kongresi PSE, WCCE, ESCAPE, PRESS, ECCE
 • Zorka Novak Pintarič, kongresi Loss prevention & Safety Promotion
 • Zdravko Kravanja, Slovenski kemijski dnevi
 • Zdravko Kravanja, Boris Pukl, Satena, Posvet na IJS
 • Sanja Potrč, Zorka Novak Pintarič, Miloš Bogataj, Zdravko Kravanja, mednarodna konferenca TBMCE

SODELOVANJE Z USTANOVAMI IN PODJETJI /COOPERATION WITH INSTITUTIONS AND COMPANIES

SODELOVANJE Z INŠTITUTI IN MEDNARODNIMI ZNANSTVENIMI ZDRUŽENJI

 • Mednarodna znanstvena združenja CAPE −Evropska zveza za kemijsko tehniko, osrednji odbor PREPARE
 • Evropske tehnološke platforme Sustainable Chemistry, Food for Life in Biofuels
 • Slovenska kemijska platforma SiKem Slovenska tehnološka platforma za vode
 • Slovenski centrer odličnosti za okoljske tehnologije
 • ZRS Bistra Ptuj Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Evropska federacija za kemijsko tehniko (EFCE)
 • Evropski komite za računalniško podprto izobraževanje kemijske tehnike EURECHA Carnegie Mellon University, Pittsburgh, ZDA
 • University of Pannonia, Veszprem, Madžarska
 • Technical University of Denmark DTU, Lingby, Danska
 • Imperial College, London, UK
 • University of Pau, Pau, Francija

SODELOVANJE S PODJETJI /COOPERATION WITH COMPANIES

 • Perutnina Ptuj
 • Krka Novo mesto
 • Lek Ljubljana
 • Nafta Lendava
 • Tanin Kemična industrija Sevnica
 • Pinus TKI Rače
 • Pivovarna Laško
 • Unior d.d., Zreče
 • Henkel, Slovenija
 • Eko EkoInženiring, Ravne na Koroškem
 • Mariborske lekarne, Maribor
 • Mlekarna Kele & Kele, Logatec
 • Tovarna papirja Medvode, Goričane