Laboratorij za anorgansko kemijo

VODJA LABORATORIJA

Doc. dr. Irena Ban, univ. dipl. inž. kem. teh.
T: +386 2 2294 417
E: irena.ban@um.si

SODELAVCI

Visokošolski učitelji

Izr. prof. dr. Matjaž Kristl, univ. dipl. inž. kem. teh.
T: +386 2 2294 415
E: matjaz.kristl@um.si

Doc. dr. Sašo Gyergyek, univ. dipl. inž. kem. teh.
T: +386 1 4773 629
E: saso.gyergyek@ijs.si

Asistenti

Doc. dr. Mojca Slemnik, univ. dipl. inž. kem. teh.
T: +386 2 2294 442
E: mojca.slemnik@um.si

Asist. dr. Janja Stergar, univ. dipl. inž. kem. teh.
T: +386 2 2294 417
E: janja.stergar@um.si

Tehniški sodelavki

Sabina Vohl, mag. kem.
T: +386 2 2294 420
E: sabina.vohl@um.si

Mag. Lidija Škodič, prof. KE-BI
T: +386 2 2294 420
E: lidija.skodic@um.si

Zaslužni in upokojeni profesorji

Zasl. prof. dr. Miha Drofenik
Prostor: A – 106
Tel.: +386 (0)2 2294 416
Email: miha.drofenik@um.si