Izobraževalna dejavnost

FKKT

Dodiplomski programi

  • Matematika I, II, A, B, C

Podiplomski programi

  • Matematične metode v organski kemiji (izbirni predmet)
  • Kemometrija  (delno izvajanje)
  • Uporabna matematika  (izbirni predmet)

IZVEN FKKT

Dodiplomski programi

  • Analiza I, II, IV (vaje)  FNM UM
  • Matrični račun (vaje)  FNM UM
  • Metrični prostori  FNM UM