Pomembni dosežki sodelavcev

Nagrade

  • prof. dr. Miha Drofenik, Zoisova nagrada za vrhunske raziskovalne dosežke na področju materialov
  • doc. dr. Irena Ban, Bronasti znak Univeze v Mariboru
  • doc. dr. Matjaž Kristl, Bronasti znak Univeze v Mariboru
  • Janja Stergar, Zlata dekanova nagada za diplomsko delo
  • Mojca Slemnik, Henklova nagrada

SODELOVANJE Z USTANOVAMI IN PODJETJI