SPREMEMBE IN DOPOLNITVE MERIL ZA VOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV, izdane 18. 1. 2021

Habilitacija

 

HABILITACIJSKA MERILA, VELJAVNA OD 1.10.2012:

HABILITACIJSKA MERILA, VELJAVNA OD 21.12.2004 DO 30.9.2012 (oziroma veljavna v primeru uveljavljanja prehodnih pogojev meril s 1.10.2012):

ZAHTEVNEJŠI KRITERIJI (VELJAJO DO 31.5.2013):

ZAHTEVNEJŠI KRITERIJI (VELJAJO OD 01. 06. 2013):

Zahtevnejsi kriteriji za volitve v nazive po podrocjih - Potrjeno na Senatu UM dne 21-maj-2013.doc

TABELE

IZVOLITVE V RAZISKOVALNI NAZIV:

Pravilniki, akti

Novice


UVAJALNI TEDEN ZA BRUCE
 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru bomo izvedli uvajalni teden za bruce med ponedeljkom 27.9.2021 in četrtkom 30.9.2021. Razdelili se boste v 4 skupine po 32 študen več >

Zagovor doktorske disertacije
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Polielektrolitni poliHIPE hidrogeli za sanacijo onesnaženih voda«. Disertacijo b več >

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2.ST. FKKT – obvestilo glede zaključka prijavno vpisnega postopka za novince
Vse kandidate, ki ste se v prvem roku prijavili na študijske programe 2.st. FKKT UM, za š.l. 2021/22, obveščamo, da je na obeh programih bila sprejeta omejitev vpisa. Stekel je izbirni postopek, o več >

Mednarodna konferenca TBMCE 2021
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo organizira četrto mednarodno konferenco TBMCE 2021 – Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo v Portorožu, od 13. do 15. septembra 2021. N več >

Pregled vseh