Nahajate se tukaj

Erasmus

Program Evropske skupnosti Erasmus omogoča študentom, da del svojih študijskih obveznosti opravijo na ustanovah v tujini, s katerimi ima naša fakulteta sklenjene bilateralne sporazume.

Informacije

Red. prof. dr. Peter Krajnc, prodekan za mednarodno dejavnost in Erasmus koordinator na FKKT, soba: D1-407, telefon: 2294 422, email: peter.krajnc@um.si

Mednarodna služba Univerze v Mariboru, Urša Segala, email: outgoing@um.si

Postopek prijave

Študentje se s koordinatorjem pogovorijo o študijskem načrtu za študij v tujini in o priznavanju obveznosti na domači fakulteti. Nato oddajo prijavo preko prijavnega sistema na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

Kriteriji izbora

Če se na razpisana mesta prijavi več študentov, kot je prostih mest, bodo pri izboru upoštevani naslednji kriteriji: motivacija študenta za študij v tujini, odnos do študija in predavateljev, ustreznost in kvaliteta izbranega učnega načrta, znanje tujega jezika.

Če se bo na isto institucijo prijavilo več študentov, kot je razpisanih mest, bodo imeli prednost pri izboru tisti študentje, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali študija Erasmus v tujini.

 

RAZPIS ZA ŠTUDIJ V TUJINI 2018-2019

Prosta mesta 2020-2021

Besedilo razpisa za študij 2020-2021

Rok za prijavo na FKKT je 15. marec 2020. Prijavite se pri koordinatorju prof. dr. Petru Krajncu.

Rok za prijavo v spletno aplikacijo UM je 30. marec 2020.