Mentorji letnikov

Mentorji letnikov so visokošolski učitelji, ki individualno svetujejo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Mentor vam svetuje, kako razrešiti ali kam se obrniti po pomoč za razrešitev študijskih in drugih problemov, ki se vam pojavijo tekom študija, in vas usmerja pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika, prakse, smeri in oblik študija. Nanje se študenti lahko obrnete tudi s pripombami in predlogi, povezanimi s študijem, npr. glede vsebin predmetov, preverjanja in ocenjevanja znanja ter študijske literature.

Če imate v nižjih letnikih željo po raziskovalnem delu, vam mentorji lahko pomagajo pri izbiri področja, ki vas zanima, in vam predstavijo raziskave ustreznih laboratorijev, h katerim se lahko priključite.

Mentorji letnikov:

Aktualno za študente


Kolokvij laboratorijske vaje Termodinamika (3 UN)
Sporočamo vam, da bo kolokvij pri predmetu Termodinamika – vaje v torek, 28. 5. 2024, ob 13:30 v predavalnici A-107. Prijava na kolokvij obvezna na mail: sara.stumpf@um.si. več >

Kolokvij laboratorijske vaje Fizikalna kemija II (2 KI, KE UN) in Kinetika v kemiji (2 KT)
Sporočamo vam, da bo kolokvij pri predmetu Fizikalna kemija II in Kinetika v kemiji – vaje v torek, 28. 5. 2024, ob 13:30 v predavalnicah A-107 in A-105. več >

Delavnica pisanja diplomskega dela
Študijsko leto se počasi bliža koncu, saj smo že krepko v poletnem semestru.  Na FKKT UM vas želimo spodbuditi, da naredite premik v povezavi s svojim diplomskim/magistrskim delom, zato vas vabi več >

Rezultati kolokvija – lab vaje Prenos snovi (2 UNI, VS)
V priponki najdete rezultate kolokvija iz vaj pri predmetu Prenos snovi. Rezultati-kolokvija_PS_942024.docx več >

Pregled vseh