Mentorji letnikov

Mentorji letnikov so visokošolski učitelji, ki individualno svetujejo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Mentor vam svetuje, kako razrešiti ali kam se obrniti po pomoč za razrešitev študijskih in drugih problemov, ki se vam pojavijo tekom študija, in vas usmerja pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika, prakse, smeri in oblik študija. Nanje se študenti lahko obrnete tudi s pripombami in predlogi, povezanimi s študijem, npr. glede vsebin predmetov, preverjanja in ocenjevanja znanja ter študijske literature.

Če imate v nižjih letnikih željo po raziskovalnem delu, vam mentorji lahko pomagajo pri izbiri področja, ki vas zanima, in vam predstavijo raziskave ustreznih laboratorijev, h katerim se lahko priključite.

Mentorji letnikov:

Aktualno za študente


Ponavljalni kolokvij iz LV – Gradiva/Materiali
Ponavljalni kolokvij iz vaj pri predmetu Gradiva/Materiali (2. letnik 1. stopnje), bo v ponedeljek 12. 8. 2024 ob 10. uri v predavalnici A-104 več >

Test iz Razvoja produktov in procesov (1 MAG KI)
Obveščamo vas, da bo test iz Razvoja produktov in procesov v torek, 11.6.2024, ob 13. uri v predavalnici A-105. več >

Ponavljalni kolokvij iz Analizne kemije I, 3. skupina (1 VS)
Obveščamo vas, da bo ponavljalni kolokvij iz Analizne kemije I, 3. skupina, 29.5. ob 11ih v predavalnici  A-104. več >

2. kolokvij Prenos snovi (2 UNI, VS)
Obveščamo vas, da bo 2. kolokvij iz predmeta Prenos snovi v ponedeljek 3.6. ob 16. uri v predavalnici B. Pečenko. Dodatni ponavljalni rok pa v torek, 11.6., ob 13. uri v predavalnici A-107. več >

Pregled vseh