Razpis za najboljšega študenta UM
25.07.2023

Objavljen je Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, s katerim se nagrajuje najboljše študente za njihovo študijsko odličnost, v želji, da se jih motivira pri nadaljnjem izobraževanju.

Razpis je objavljen tukaj: https://ssum.um.si/2023/05/um-objavlja-razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-v-studijskem-letu-2022-2023-s-povisanim-denarnim-skladom/.

Vsak študent mora prijavo na razpis oddati individualno, prijavijo pa se lahko študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2022/2023 status študenta Univerze v Mariboru, so vpisani v:

A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
C: v študijski program II. stopnje;

so redno napredovali ter v preteklih letih študija niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru.

Prijava na razpis in zahtevane priloge je potrebno poslati najkasneje do 14. avgusta 2023 in sicer do 12. ure na Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru.

NAGRADNI SKLAD: Izplačane nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru, ki za prvo mesto znaša 1.300 EUR, za drugo mesto 750 EUR in tretje mesto 450 EUR.

Za morebitna dodatna vprašanja in informacije glede samega razpisa se lahko obrnite na ssz@um.si.

POZOR!

Podaljšan rok oddaje 16. 8. 2023

Rok za oddajo vlog na Razpis za izbor Najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023, se PODALJŠUJE in sicer do 16. 8. 2023, do 12. ure!

Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 16. 8. 2023, do 12. ure in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 16. 8. 2023, do 12. ure. Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do 16. 8. 2023 do 12. ure.

 Novice


Nagrajene dijaške raziskovalne naloge
Raziskovalna naloga Katehini iz kakava kot lovilci kemijskih karcinogenov – računalniški pristop dijakinje Mie Miholič s Prve gimnazije Maribor je pod mentorstvom prof.dr. Urban Brena in dr. Vero več >

Zagovor doktorske disertacije
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo objavlja zagovor doktorske disertacije Sanje Potrč, mag. inž. kem. teh., z naslovom: “Sinteza trajnosti in regenerativnih oskrboval več >

Razpis imenovanja prodekanov
Rezultati izpita iz predmeta Kinetika v kemiji dne, 7.9.2023s  Vloga prodekana-obrazec1 več >

Virtualno predavanje dr.Kristla z naslovom: S pomočjo termične analize nad izzive sodobnega časa
Virtualno predavanje dr.Kristla z naslovom: S pomočjo termične analize nad izzive sodobnega časa V četrtek, 14.9 ob 10. uri, vas vljudno vabimo na virtualno predavanje dr. Kristla z naslovom:  S več >

Pregled vseh