rok za oddajo prošenj za menjavo izbirnega predmeta oz. opravljanje dodatnega predmeta (3 KT VS)
20.09.2021

Študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa, ki bi želeli opravljati predmet Kemijska reakcijska tehnika I, Organska sinteza in/ali Matematika C kot izbirni ali diferencialni predmet obveščamo, da je:

- rok za oddajo prošenj (sestavite jo sami) predzadnji delovni dan v mesecu septembru, to je 29.9.2021

Število mest za izbiro omenjenih predmetov bo omejeno in v primeru presežnega števila prijav, bodo v izbirnem postopku imeli prednost študentje, ki bodo predmet želeli opravljati kot izbirni predmet. Prav tako se bo v primeru presežka prijav upoštevalo povprečje ocen izpitov posameznega kandidata.

Opozorilo: kasnejša menjava diferencialnega predmeta za izbirnega ali obratno, ne bo mogoča. Ob oddaji prošnje morate vedeti v kakšni obliki bi predmet opravljali, saj kasnejše spremembe ne bodo možne.

Prošnjo oddate v Referatu FKKT, ob vpisu v višji letnik. Ob elektonskem vpisu v Aipsu izberete predmete iz nabora, nato vam bomo po zaključenem vpisnem postopku želen predmet zamenjali za KRT I, Org. sintezo oz. Matematiko C. Prosimo, da v prošnji navedete kateri izbirni predmet bi zamenjali.Aktualno za študente


IZBIRNI PREDMET NUTRACEVTIKI (2 KI, BI MAG)
Obveščamo vas, da se bodo predavanja pri izbirnem predmetu 2.st. NUTRACEVTIKI (dr. M. Škerget) pričela v ponedeljek, 15.11.2021 ob 13. uri v termin.uč. D1-413. Vse termine najdete v urniku. več >

RAČUNALNIŠTVO V KEMIJI, 1 UN – 1. test
Obveščamo vas, da bo prvi test pri predmetu RAČUNALNIŠTVO V KEMIJI (dr. Novak Pintarič) potekal po naslednjem razporedu: KI UN, v ponedeljek, 29.11. ob 13. uri v pred. A-301 (Feri, nad predavalni več >

BIOKEMIJA IN UVOD V VEDE O ŽIVLJENJU LV (3 KE UN)
Obveščamo vas, da se bodo pričele vaje predmeta BIOKEMIJA IN UVOD V VEDE O ŽIVLJENJU (asist. S. Jurgec), in sicer bodo le te potekale v dveh skupinah, vse termine najdete spodaj in v urniku. Priet več >

STRUKTURNA IN KOLOIDNA KEMIJA LV
Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe terminov vaje predmeta STRUKTURNA IN KOLOIDNA KEMIJA (dr. Stergar, dr. Hostnik), te se bodo pričele šele v torek, 14.12.2021 ob 8. uri v lab. D1-212. Preo več >

Pregled vseh