Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru
06.10.2021

Skladno z določili Pravilnika prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru razpisuje
volitve:
- v študentske svete letnikov, študentske svete absolventov, študentske svete doktorskih
študentov,
- v študentske svete članic Univerze,
- v Študentski svet stanovalcev Študentskih domov UM.
Študentske svete letnikov, študentske svete absolventov in študentske svete doktorskih študentov se
voli na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah izmed študentov posameznega letnika, absolventov,
doktorskih študentov. Glasovanje na volitvah se bo izvajalo v elektronski obliki, pri čemer bo
zagotovljena tajnost glasovanja. VečAktualno za študente


IZBIRNI PREDMET NUTRACEVTIKI (2 KI, BI MAG)
Obveščamo vas, da se bodo predavanja pri izbirnem predmetu 2.st. NUTRACEVTIKI (dr. M. Škerget) pričela v ponedeljek, 15.11.2021 ob 13. uri v termin.uč. D1-413. Vse termine najdete v urniku. več >

RAČUNALNIŠTVO V KEMIJI, 1 UN – 1. test
Obveščamo vas, da bo prvi test pri predmetu RAČUNALNIŠTVO V KEMIJI (dr. Novak Pintarič) potekal po naslednjem razporedu: KI UN, v ponedeljek, 29.11. ob 13. uri v pred. A-301 (Feri, nad predavalni več >

BIOKEMIJA IN UVOD V VEDE O ŽIVLJENJU LV (3 KE UN)
Obveščamo vas, da se bodo pričele vaje predmeta BIOKEMIJA IN UVOD V VEDE O ŽIVLJENJU (asist. S. Jurgec), in sicer bodo le te potekale v dveh skupinah, vse termine najdete spodaj in v urniku. Priet več >

STRUKTURNA IN KOLOIDNA KEMIJA LV
Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe terminov vaje predmeta STRUKTURNA IN KOLOIDNA KEMIJA (dr. Stergar, dr. Hostnik), te se bodo pričele šele v torek, 14.12.2021 ob 8. uri v lab. D1-212. Preo več >

Pregled vseh