Nahajate se tukaj

Organi in komisije na FKKT

Senat (mandat 30/05-2015 – 29/05-2019):

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Željko Knez, član
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Prof. dr. Uroš Potočnik, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, članica
 • Prof. dr. Urban Bren, član
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Doc. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Matic Broz, član-študent (mandat do 29/05-2019)
 • Jan Drofenik, član-študent (mandat do 29/05-2019)
 • Stanko Kramer, član-študent (mandat do 29/05-2019)

Poslovodni odbor:

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Zoran Novak, tajnik, član po svojem položaju
 • Katja Zečević, prodekanica za študentska vprašanja, članica po funkciji
 • Prof. dr., Željko Knez, član
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član

Komisija za ocenjevanje kakovosti – mandat 17/10-2015 – 16/10-2019:

 • Prof dr. Andreja Goršek, predsednica
 • Doc. dr. Matjaž Kristl, podpredsednik
 • Danila Levart, članica iz vrst nepedagoških sodelavcev
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Doc. dr. Darja Pečar, članica
 • Doc. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Matevž Roškarič, član-študent (mandat do 16/10-2019)
 • Medea Brečko, članica-študentka (mandat do 16/10-2019)

Komisija za mednarodno sodelovanje – mandat 03/10-2015 – 02/10-2019:

 • Prof. dr. Peter Krajnc, prodekan
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, članica
 • Prof. dr. Mojca Škerget, članica
 • Prof. dr. Regina Fuchs Godec, članica
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Stanko Kramer, član-študent (mandat do 02/10-2019)
 • Taja Žitek, članica-študentka (mandat do 02/10-2019)

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in habilitacije – mandat 03. 10. 2015 – 02. 10. 2019

 • Prof. dr. Željko Knez, prodekan
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Doc. dr. Urban Bren, član
 • Nikolina Cetin, članica-študentka (mandat do 02/10-2019)
 • Stanko Kramer, član-študent (mandat do 02/10-2019)

Komisija za študijske zadeve – mandat 03. 10. 2015 – 02. 10. 2019:

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, prodekanica
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, članica
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Doc. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Katja Zečević, članica-študentka (mandat do 02/10-2019)
 • Taja Žitek, članica-študentka (mandat do 02/10-2019)

Akademski zbor

 • Prof. dr. Andreja Goršek, predsednica – mandat do 31/05-2019
 • Doc. dr. Irena Ban, podpredsednica – mandat do 31. 05. 2019

 

Člani: visokošolski sodelavci, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

Člani-drugi delavci – mandat 18/04-2018 – 17/04-2019:

 •  Anica Bratuša
 • Marko Krainer
 • Metka Kramberger
 • Igor Krmelj
 • Vesna Lahovnik
 • Danila Levart
 • Sabina Markuš
 • Urška Mihelin
 • Mateja Mlakar
 • Zoran Novak
 • Sabina Premrov
 • Samo Simonič
 • Sonja Roj
 • Neven Tutnjević

Člani-študenti – mandat 17/04-2018 – 16/04-2019:

 • Matic Broz
 • Jan Drofenik
 • Matej Furek
 • Stanko Kramer
 • Špela Vivijana Kristan
 • Nika Petelinšek
 • Aljaž Ramot
 • Anja Raner
 • Matevž Roškarič
 • Janez Smerkolj
 • Ivo Urh
 • Aljoša Vouk
 • Taja Žitek

Katedra za kemijo

 • Prof. dr. Urban Bren, predstojnik – mandat 02/12-2015 – 01/12-2019

Katedra za kemijsko tehnologijo

 • Prof. dr. Mojca Škerget, predstojnica – mandat 19/11-2015 – 18/11-2019

Komisija za nagrade

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Peter Krajnc
 • Prof. dr. Samo Korpar

Komisija za zaščito in varstvo pri delu

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan
 • Doc. dr. Irena Ban
 • Dr. Muzafera Paljevac
 • Igor Krmelj
 • Anja Petek
 • Vesna Lahovnik