Nahajate se tukaj

Organi in komisije na FKKT

Senat - mandat 30/05-2019 – 29/05-2023:

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Željko Knez, član
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, članica
 • Prof. dr. Uroš Potočnik, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, članica
 • Prof. dr. Urban Bren, član
 • Prof. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Matic Broz, član-študent (mandat do 29/05-2020)
 • Jan Drofenik, član-študent (mandat do 29/05-2020)
 • Stanko Kramer, član-študent (mandat do 29/05-2020)

Poslovodni odbor - mandat 08/10-2019 – 07/10-2023:

 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan, član po svojem položaju
 • Prof. dr. Zoran Novak, tajnik, član po svojem položaju
 • Mitja Čuš, v.d. prodekan za študentska vprašanja, članica po funkciji (mandat do 24/08-2020)
 • Prof. dr., Željko Knez, član
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član

Komisija za ocenjevanje kakovosti – mandat 17/10-2019 – 16/10-2023:

 • Prof. dr. Samo Korpar, predsednik
 • Prof. dr. Matjaž Kristl, podpredsednik
 • Prof dr. Andreja Goršek, članica
 • Danila Levart, članica iz vrst nepedagoških sodelavcev
 • Prof. dr. Darja Pečar, članica
 • Prof. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Matevž Roškarič, član-študent (mandat do 16/10-2020)
 • Marcel Žafran, član-študent (mandat do 16/10-2020)
 • Dr. Marko Homšak, zunanji član, Talum d.o.o

Komisija za mednarodno sodelovanje – mandat 03/10-2019 – 02/10-2023:

 • Prof. dr. Peter Krajnc, prodekan
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, članica
 • Prof. dr. Mojca Škerget, članica
 • Prof. dr. Regina Fuchs Godec, članica
 • Doc. dr. Irena Ban, članica
 • Stanko Kramer, član-študent (mandat do 02/10-2020)
 • Matic Broz, član-študent (mandat do 02/10-2020)

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in habilitacije – mandat 03/10-2019 – 02/10-2023:

 • Prof. dr. Željko Knez, prodekan
 • Prof. dr. Andreja Goršek, članica
 • Prof. dr. Peter Krajnc, član
 • Prof. dr. Darko Goričanec, član
 • Prof. dr. Urban Bren, član
 • Matevž Roškarič, član-študent (mandat do 02/10-2020)
 • Stanko Kramer, član-študent (mandat do 02/10-2020)

Komisija za študijske zadeve – mandat 03/10-2019 – 02/10-2023:

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, prodekanica
 • Prof. dr. Samo Korpar, član
 • Prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, članica
 • Prof. dr. Maja Leitgeb, članica
 • Prof. dr. Matjaž Finšgar, član
 • Katja Zečević, članica-študentka (mandat do 02/10-2020)
 • Taja Žitek, članica-študentka (mandat do 02/10-2020)

Strateški svet (programski svet):

 • Red. prof. dr. Jiří J. Klemeš, Brno University of Technology
 • Red. prof. dr. Thomas Gamse, TU Graz
 • Dr. Aleš Rotar, Krka d.d.
 • Christof Vollstedt, Henkel Maribor d.o.o.
 • Dr. Marko Homšak, Talum d.o.o.
 • Dr. Andrej Horvat, Silkem d.o.o.
 • Mag. Aleksandra Podgornik, ŠGZ
 • Dr. Štefan Čelan, ZRS Bistra Ptuj
 • Dr. Bojan Pahor, Direktorat za hrano in ribištvo
 • Marko Tretjak, Ecolab d.o.o.
 • Zdenko Časar, Lek d.d.
 • Ivan Lorenčič, II. Gimnazija Maribor
 • Emil Žerjal, NLZOH Maribor
 • Red. prof. dr. Zdravko Kravanja
 • Red. prof. dr. Željko Knez
 • Red. prof. dr. Peter Krajnc (vodja štud. programa 2. stopnje Kemija)
 • Red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič (vodja štud. programa 2. stopnje Kemijsko inženirstvo)
 • Izr. prof. dr. Urban Bren
 • Red. prof. dr. Andreja Goršek (vodja štud. programa 3. stopnje Kemija in kemijsko inženirstvo)
 • Red. prof. dr. Mojca Škrget, vodja štud. programa 1. stopnje Kemijsko inženirstvo UN
 • Doc. dr. Irena Ban, vodja štud. programa 1. stopnje Kemija UN
 • Red. prof. dr. Darko Goričanec, vodja štud. programa 1. stopnje Kemijska tehnologija VS

Akademski zbor:

 • Prof. dr. Andreja Goršek, predsednica – mandat do 06/10-2023
 • Doc. dr. Miloš Bogataj, podpredsednik – mandat do 06/10-2023

 

Člani: visokošolski sodelavci, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

Člani-drugi delavci – mandat 17/04-2019 – 16/04-2020:

 • Anica Bratuša
 • Tina Kegl
 • Marko Krainer
 • Metka Kramberger
 • Igor Krmelj
 • Vesna Lahovnik
 • Danila Levart
 • Urška Mihelin
 • Mateja Mlakar
 • Zoran Novak
 • Anja Petek
 • Sabina Premrov
 • Samo Simonič
 • Dušica Steinbauer
 • Sabina Vohl

Člani-študenti – mandat 17/04-2019 – 16/04-2020:

 • Damjan Arbeiter
 • Medea Brečko
 • Nikolina Cetin
 • Anja Copot
 • Martin Čeranić
 • Jan Drofenik
 • Klara Jezernik
 • Žan Koštomaj
 • Janez Palčnik
 • Nika Petelinšek
 • Anja Raner
 • Matjaž Rantaša
 • Gal Slaček
 • Katja Zečević
 • Tomaž Zupanc
 • Marcel Žafran

Katedra za kemijo

 • Prof. dr. Urban Bren, predstojnik – mandat 05/12-2019 – 04/12-2023

Katedra za kemijsko tehnologijo

 • Prof. dr. Mojca Škerget, predstojnica – mandat 30/01-2020 – 29/01-2024

Komisija za nagrade

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Peter Krajnc
 • Prof. dr. Samo Korpar

Komisija za zaščito in varstvo pri delu

 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič, predsednica
 • Prof. dr. Zdravko Kravanja, dekan
 • Doc. dr. Irena Ban
 • Dr. Muzafera Paljevac
 • Igor Krmelj
 • Anja Petek
 • Vesna Lahovnik

Komisija za promocijsko dejavnost

 • Prof. dr. Matjaž Finšgar, predsednik
 • Doc. dr. Mojca Slemnik
 • Prof. dr. Peter Krajnc
 • Prof. dr. Zorka Novak Pintarič
 • Doc. dr. Lidija Čuček