Nahajate se tukaj

Zaposleni

VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: REDNI PROFESOR
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Red. prof. dr. Andreja Goršek Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Željko Knez Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Peter Krajnc Splošna in organska kemija
Red. prof. dr. Zdravko Kravanja Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Maja Leitgeb Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Zoran Novak Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Zorka Novak Pintarič Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Uroš Potočnik Biokemija
Red. prof. dr. Mojca Škerget Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek Matematika
VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: IZREDNI PROFESOR
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Izr. prof. dr. Urban Bren Fizikalna kemija
Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar Analizna kemija
Red. prof. dr. Regina Fuchs - Godec Fizikalna kemija
Izr. prof. dr. Darko Goričanec Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Samo Korpar Fizika
Izr. prof. dr. Matjaž Kristl Splošna in anorganska kemija
VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: DOCENT
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Doc. dr. Irena Ban Splošna in anorganska kemija
Doc. dr. Lidija Čuček Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Sašo Gyergyek Splošna in anorganska kemija
Doc. dr. Dušan Klinar Kemijsko inženirstvo
Doc.dr. Maša Knez Hrnčič Kemijsko inženirstvo
Doc.dr. Sebastijan Kovačič Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Majda Krajnc Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Mateja Primožič Kemijsko inženirstvo
delovno mesto - ASISTENT Z DOKTORATOM
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Doc. Dr. Miloš Bogataj Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Marko Bračko Fizika
Doc. dr. Helena Sabina Čelešnik Biokemija
Doc. Dr. Matevž Črepnjak Matematika
Doc. Dr. Maša Islamčević Razboršek Analizna kemija
Asist. Dr. Petra Kotnik Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Anita Kovač Kralj Kemijsko inženirstvo
Asist. Dr. Gregor Kravanja
Asist. Dr. Muzafera Paljevac Splošna in organska kemija
Izr. prof. dr. Darja Pečar Kemijsko inženirstvo
Doc. Dr. Katja Repnik Kemijsko inženirstvo
Red. prof. dr. Marjana Simonič Kemijsko inženirstvo
Doc. dr. Mojca Slemnik Fizikalna kemija
Asist. Dr. Janja Stergar Splošna in anorganska kemija
Doc. Dr. Danijela Urbancl Kemijsko inženirstvo
delovno mesto: ASISTENTI
Naziv Ime Priimek Predmetno področje
Asist. Maja Čolnik Kemijsko inženirstvo
Asist. Barbara Petovar Analizna kemija
Asist. Katja Vasič Kemijsko inženirstvo
delovno mesto - ASISTENT Z MAGISTERIJEM
Naziv Ime Priimek
Mag. Mojca Tancer Verboten
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC
Naziv Ime Priimek
Izr. prof.dr. Claus Helix-Nielsen
Izr. prof. dr. Saška Lipovšek univ.dipl. biolog
Izr. prof. dr. Janja Trček univ.dipl.inž.živ.tehnol.
VIŠJI RAZISKOVALEC - ASISTENT Z DOKTORATOM
Naziv Ime Priimek
Asist. Dr. Darija Cör univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Asist. Dr. Tine Curk magister fizike
Asist. Dr. Martin Gladović magister kemije
Dr. Gordana Hojnik Podrepšek
Dr. Marko Jukić mag. farmacije
Dr. Martin Klvana univ.dipl. biolog
Dr. Zala Kolenc
Dr. Jasmina Korenak univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Samo Lešnik
Dr. Bojan Pahor univ. dipl. inž. kem. teh.
Asist. Dr. Milica Pantić mag.inž.kem.teh
Doc. dr. Irena Petrinić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Dr. Aleksandra Petrovič
Dr. Aleksander Soršak univ. dipl. inž. kem. teh.
Asist. Dr. Janja Stergar univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Tanja Vrabelj
Dr. Annamaria Vujanović
Dr. Nuša Hojnik
Asist. Gabrijela Horvat univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Asist. Dr. Gregor Hostnik univ.dipl.inž.kem.
Dr. Milena Ivanović
Doc. Dr. Dr. Andreja Nemet univ. dipl. inž. kem. teh.
ZNANSTVENI SODELAVEC
Naziv Ime Priimek
Doc. dr. Krajnc Damjan univ. dipl. inž. kem. teh.
Dr. Polonca Ferk
Dr. Janez Konc mag. farmacije
Doc. dr. Damjan Krajnc univ.dipl.inž.kem.
Dr. Amra Perva Uzunalić univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Doc. dr. Irena Petrinić univ. dipl. inž. kem. teh.
RAZISKOVALEC – ASISTENT
Naziv Ime Priimek
Daša Brumec univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Hermina Bukšek univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Tanja Fajfar univ.dipl.inž.kem.tehnol.
Maja Gračnar
Viola Hobiger
Katja Kocuvan univ.dipl.ekon.
Katarina Kores
Nina Ledinek mag. inž. kem. teh.
strok. sodel. Martin Rozman mag. kem.
Asist. Eva Španinger mag.kemije
Sara Štumpf
Jelena Tošović
Taja Žitek
RAZISKOVALEC - MLADI RAZISKOVALEC
Naziv Ime Priimek
Dragana Borjan
Asist. Veronika Furlan mag. kem.
Tina Kegl mag. kem.
Asist. Amadeja Koler mag.kemije
Tanja Milovanović
Klavdija Zirngast
TEHNIŠKI SODELAVEC II - TEHNIŠKI SODELAVEC VI
Ime Priimek
3801 Nina Boškoski narav. matem. tehnik
754 Igor Krmelj inž.kem.tehnol.
3802 Janja Vasilić gim. maturant
TEHNIŠKI SODELAVEC IV – LABORANT - TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1
Ime Priimek
758 Marko Krainer dipl. inž. kem. teh.
759 Vesna Lahovnik univ. dipl. inž. kem. teh.
130 Anja Petek univ. dipl. inž. kem. teh.
761 Neven Tutnjevič dipl. inž. kem. teh.
2225 Sabina Vohl mag. kem.
TEHNIŠKI SODELAVEC IV – LABORANT – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2
Ime Priimek
1902 Asist. Staša Jurgec univ. dipl. inž. kem. teh.
1309 Mag. Nermina Leber univ. dipl. inž. kem. teh., višji strokovni sodelavec
3638 Otilija Petek univ. dipl. biologinja
TAJNIŠTVO DEKANATA
Ime Priimek
Tajnik fakultete Red. prof. dr. Zoran Novak univ. dipl. inž. kem. teh.
Samostojni strokovni delavec VII/1 Sonja Roj Upravni tehnik
Vodja organizacijske enote v katedri za kemijsko tehnologijo Samo Simonič inž. elekt.
REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
Ime Priimek
Vodja organizacijske enote referata za študijske zadeve Danila Levart učit. geog. in zgod.
Samostojni strokovni delavec VII/2 Mateja Mlakar univ. dipl. ekon.
SLUŽBA ZA RAČUNOVODSKE ZADEVE
Ime Priimek
Knjigovodja, blagajnik Metka Kramberger admin. tehnik
Vodja službe za računske zadeve Sabina Premrov univ. dipl. ekon.
SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE
Ime Priimek
Vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve Anica Bratuša višji posl. sekr. vsš
Samostojni strokovni delavec VII/2 Urška Mihelin univ. dipl. ekon.
Tehnik, vzdrževalec stavbe Uroš Orožim komunalni inženir
KNJIŽNICA
Ime Priimek
Administrativni in strokovni referent - knjižničar Duška Šteinbauer ekon. tehnik
JAVNA DELAVKA
Ime Priimek
Bojana Žiberna