Red. prof. dr. ANDREJA GORŠEK, univ. dipl. inž. kem. teh.Naziv Red. prof. dr.
Ime Andreja
Priimek Goršek
Prostor D2 – 402
Govorilne ure vsak ponedeljek od 1200 do 1400
Telefon 02 22 94 453, 457, 458
E-mail andreja.gorsek@um.si
Laboratorij Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj
Klasifikacija VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: REDNI PROFESOR
Predmetno področje Kemijsko inženirstvo

BIOGRAFSKI PODATKI
1985 – diploma na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1985-1987 – stažistka raziskovalka na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1987-1988 – raziskovalka II na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1988-1990 – raziskovalka I na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1989 – magisterij na Tehniški fakulteti Maribor, VTO kemijska tehnologija
1991-2000 – asistentka z magisterijem (tri izvolitvena obdobja) na UM FKKT
1999 – doktorat na UM FKKT
2001-2006 – asistentka z doktoratom na UM FKKT
2002 – habilitirana v naziv docentka za predmetni področji Kemijska tehnika in Tehnična kemija
2007 – delovno mesto docentke na UM FKKT
2007 – habilitirana v naziv izredna profesorica za predmetno področje Kemijska tehnika in Tehnična kemija
2009 – delovno mesto izredne profesorice na UM FKKT
2012 – habilitirana v naziv redne profesorice na UM FKKT
Sodelovanje v nacionalnih, mednarodnih projektih, sodelovanje z domačo industrijo, mentorstva mladim raziskovalcem in diplomantom.

STROKOVNO DELO
  od 2008 predsednica Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKKT
  od 2008 članica Komisije za ocenjevanje kakovosti na UM
  od 2008 članica Senata in Poslovodnega  odbora FKKT
  članica Programskega odbora I. mednarodnega simpozija Food Technology,   
  Quality  and Safety, Novi Sad, 2007
članica Upravljalnega odbora EU projekta Postgraduate School of Industrial Ecology (acronym: PSIE). Trajanje: 2006-2009
recenzentka za mednarodne revije: Acta Hhimica Slovenica, Bioresources, Chemical and Biochemical Engineering Quaterly, Journal of Hazardous Materials, Fuel, Chemical Engineering Journal, The Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, Biochemical Engineering Journal, Chemical Engineering and Processing
1994 – 2010 – predsednica sindikata SVIZ na UM FKKT

PEDAGOŠKO DELO
Predavanja:
 Kemijska reakcijska tehnika
 Bioreakcijska tehnika
 Načrtovanje procesov/ Procesna integracija
 Gradiva/ Materiali
 Načrtovanje (bio)reaktorskih sistemov
 Procesna sistemska tehnika
Mentorstva:
mentorstva mladim raziskovalcem in diplomantom

PODROČJE RAZISKOVANJA
   načrtovanje kontinuirnih in šaržnih procesov, načrtovanje (bio)reaktorjev,    
        določanje kinetike (bio)kemijskih reakcij, materiali

NAGRADE IN PRIZNANJA
 Srebrni znak UM
OBJAVLJENA DELA – http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20101025000514-06008.html