Red. prof. dr. MARJANA SIMONIČ, univ. dipl. inž. kem. teh.Naziv Red. prof. dr.
Ime Marjana
Priimek Simonič
Govorilne ure vsak petek od 9.00 do 11.00
Telefon 02 22 94 472, 473
E-mail marjana.simonic@um.si
Klasifikacija delovno mesto - ASISTENT Z DOKTORATOM
Predmetno področje Kemijsko inženirstvo

BIOGRAFSKI PODATKI
1991  Diploma na UM FKKT
1992 Asistentka za analizno kemijo
1994 Magisterij na UM FKKT
1998 Doktorat na UM FKKT
2003 Docentka za tehniško in analizno kemijo
2008 Docentka za analizno kemijo
2009 Izr. prof. za tehnično kemijo
2019 Redni profesor za kemijsko inženirstvo

STROKOVNO DELO npr:
(od 2005– do 2010) Članstvo v: Razširjenem strokovnem svetu Inštituta za balneologijo in medicinsko klimatologijo
(od 1994– do 2010) Članstvo v Slovenskem kemijskem društvu
PEDAGOŠKO DELO
Vaje in predavanja iz Tehnologije vod:
UM FKKT/ UNI – Kemijska tehnologija, III. letnik
UM FKKT/ VS – Kemijska tehnologija, III. Letnik
Vaje iz Analizne kemije 1:
UM FKKT/ UNI – Kemijska tehnologija, I. letnik
UM FKKT/ VS – Kemijska tehnologija, I. Letnik
UM FKKT/ UNI – Kemija, I. Letnik

PODROČJE RAZISKOVANJA
Področje tehnologije vod in analize vod
NAGRADE IN PRIZNANJA
Nagrada Slovenske znanstvene fundacije (SZF), 2003
Povabilo “USA Chemical Society” na 14 dnevni raziskovalni obisk v ZDA, 2002.

Priznanje UM za raziskovalno delo, 2020

OBJAVLJENA DELA –   http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20100818150540-12659.html

OBVESTILA