Red. prof. dr. ZORKA NOVAK PINTARIČ, univ. dipl. inž. kem. teh.

Naziv Red. prof. dr.
Ime Zorka
Priimek Novak Pintarič
Prostor D1-410
Govorilne ure vsako sredo od 9.00 do 11.00
Telefon 02 22 94 482
E-mail zorka.novak@um.si
Laboratorij Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj
Klasifikacija VISOKOŠOLSKI UČITELJ - delovno mesto: REDNI PROFESOR
Predmetno področje Kemijsko inženirstvo

BIOGRAFSKI PODATKI

·         1990 diplomirala na Univerzi v Mariboru, Tehniška fakulteta, VTO kemijska tehnologija

·         1993 magistrirala na Univerzi v Mariboru, Tehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko tehnologijo

·         1999 doktorirala na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

·         od 1992-1999 asistentka za predmetno področje kemijska tehnika

·         od 1999-2009 docentka za predmetno področje kemijska tehnika in tehnična kemija

·         od 2009 do 2014 izredna profesorica za področje kemijska tehnika in tehnična kemija

·         od 2014 redna profesorica za področje kemijsko inženirstvo.

STROKOVNO DELO

·         prodekanica za izobraževalno dejavnost FKKT (2015-)

·         predsednica Akademskega zbora FKKT (2011-2015)

·         predsednica komisije za Varnost in zdravje pri delu na FKKT (2013-)

·         nadomestna članica FKKT v Statutarni komisiji UM (2012-)

·         članica Katedre za kemijsko tehniko in Komisije za študijske zadeve na FKKT

·         članica Senata FKKT (2015-)

·         članica Komisij za dodiplomski in podiplomski študij UM (2015-)

·         članica Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UM (2000-2007)

·         koordinatorica projekta Erasmus (1998-2015) in Erasmus Mundus (2011-2015) na FKKT; stalno strokovno delo s tujimi študenti, stalni kontakti s tujimi koordinatorji na partnerskih institucijah, promocija študija v tujini, podpora našim študentom in učnemu osebju pri mobilnosti

·         glavna koordinatorica Ceepus mreže ‘PhD in Chemical Engineering’ (2012-)

·         članica delovne skupine za procesno varnost pri Evropski zvezi kemijskih inženirjev (EFCE) (2006-)

·         članica mednarodne skupine EURECHA za promocijo uporabe računalnikov v kemijski tehniki (2011-)

·         skrbnica bolonjskega programa II. stopnje Kemijska tehnika vključno s pripravo akreditacijske dokumentacije (2007-)

·         sodelovanje pri pripravi mednarodnih primerjav za bolonjska programa Kemija I. in II. stopnje ter za bolonjski program Kemija in kemijska tehnika III. stopnje (2008),

·         prijava in (so)vodenje treh projektov ESS v skupni vrednosti 80.000 EUR, ki so bili v celoti  porabljeni za razvoj študijskih programov na FKKT, med drugim za pripravo baze e-gradiv za študente, recenziranje e-gradiv, izdelavo akreditacijske dokumentacije za bolonjske programe, različne delavnice ipd. (RCV_VS-08-23 2008/2009, ESS_VS-05-28 2005/2006, ESS_VS-04-17 2004/2005),

·         priprava priloge k diplomi za vse študijske programe in stalno ažuriranje njihove vsebine

·         priprava ECTS informacijske brošure za tuje študente, njeno vsakoletno posodabljanje, priprava študijskih navodil za tuje študente A Study Guide for Foreign Students

·         sodelovanje pri promocijskih aktivnostih fakultete, med katerimi so najpomembnejše priprava promocijske brošure FKKT-Izzivi na pragu III. tisočletja, organiziranje vsakoletnega srečanja z dijaki srednjih šol, priprava vsebin študijskih programov za internet, priprava oglasov, letakov in plakatov

·         predsednica komisije za kemijo pri gibanju Mladi za napredek Maribor, s čemer vzpodbujamo raziskovalno delo osnovnošolcev in srednješolcev.

PEDAGOŠKO DELO

·         1. stopnja: Računalništvo v kemiji, Varnost kemijskih procesov

·         2. stopnja: Razvoj produktov in procesov, Načrtovanje procesov, Čistejša proizvodnja, Dinamika in optimiranje procesov (sopredavateljica)

·         3. stopnja: Obratovanje procesov

PODROČJE RAZISKOVANJA

·         Načrtovanje procesov z uporabo optimiranja

·         Toplotna in energetska integracija procesov

·         Načrtovanje vodnih omrežij

·         Varnost kemijskih procesov

·         Tehniška ekonomika

·         Tveganje in negotovost pri investicijskem odločanju

RAZISKOVALNO DELO

·         članica programske skupine P2-0032 pod vodstvom prof. dr. Zdravka Kravanje

·         vodja nacionalnih projektov (V4-0489 od 2008-2010, L2-3498 od 2001-2004, J2-2050 od 2000-2002)

·         raziskovalka na nacionalnih projektih (L2-0358 od 2008-2011, J2-6637 od 2004-2007, J2-9082 od 1997-2000)

·         sodelovanje na mednarodnih projektih SLO-ZDA (2006-2007 in 2002-2003), Proteus s Francijo (2006-2007), SLO- Bosna in Hercegovina (2002-2003), EKOPLAN Interreg IIIA 2006, FP7 Efenis (od 2011-2015)

·         sodelovanje z industrijo (Perutnina Ptuj, Eko EkoInženiring, Pivovarna Laško)

·         gostovanje na Univerzi Pau v Franciji v okviru projekta Proteus (2007)

·         gostovanje na Univerzi v Tuzli v BiH v okviru projekta Ceepus (2013)

·         gostovanje na Panonski univerzi v Veszpremu, Madžarska v okviru projekta Erasmus (2014)

NAGRADE IN PRIZNANJA

·         1990 Kidričeva nagrada za diplomsko delo

·         1993 nagrada Zlati prstan podjetja Henkel Zlatorog za magistrsko delo

·         2011 Srebrni znak Univerze v Mariboru za uspešno pedagoško in znanstveno raziskovalno aktivnost

·         2012/2013 priznanje za enega izmed najboljših recenzentov revije Computers & Chemical Engineering 

OBJAVLJENA DELA

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20101021122550-11369.html