Saška Lipovšek

Naziv Izr. prof. dr.
Ime Saška
Priimek Lipovšek