Sodelovanje študentov v raziskovalnem in projektnem delu

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo omogoča študentom, da se vključujejo v različne oblike raziskovalnega in projektnega dela (potrjene na seji KZRZ UM 19. 9. 2023):


Soavtorstvo člankov ali drugih znanstvenih prispevkov

Pričakovane aktivnosti študentov:
Pod vodstvom mentorjev študentje opravljajo raziskovalna in/ali zaključna dela. V primeru rezultatov, ki predstavljajo nov prispevek in so objavljivi, jih lahko študentje v dogovoru z mentorjem predstavijo na konferenci ter sodelujejo pri pripravi in objavi prispevka ali članka.

Kontaktna oseba: vodje laboratorijev


Sodelovanje v raziskovalnih projektih

Pričakovane aktivnosti študentov:
Študenti sodelujejo pri raziskovalnem delu v okviru projektov laboratorijev. Delo lahko vključuje sodelovanje pri meritvah in analizi podatkov.

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta:
Mesta so omejena glede na razpoložljivo opremo in vrsto projekta. Študent mora redno opravljati svoje študijske obveznosti.

Kontaktna oseba: vodje laboratorijev


Strokovne ekskurzije

Pričakovane aktivnosti študentov:
Študentje se udeležijo enodnevnih ekskurzij, ki jih organiziramo v okviru študijskega procesa.

Kontaktna oseba: organizator ekskurzije

(1) Ogled delovnega okolja: Zavod Marianum Veržej, 6. 6. 2024, kontaktna oseba: Janja Stergar


Organizacija različnih strokovnih dogodkov

Pričakovane aktivnosti študentov:
Študenti sodelujejo pri pripravah in izvedbi različnih strokovnih dogodkov: konferenc, srečanj in promocijskih dogodkov.

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta:
Število mest je omejeno glede na potrebe organiziranega dogodka. Študent mora redno opravljati svoje študijske obveznosti.

Kontaktna oseba: organizator dogodka


Vključenost v testiranje raziskovalne opreme

Pričakovane aktivnosti študentov:
Študenti sodelujejo pri testiranju raziskovalne opreme laboratorijev.

Morebitni pogoji in omejitve za sodelovanje študenta:
Mesta so omejena glede na potrebe testiranja opreme. Študent mora redno opravljati svoje študijske obveznosti.

Kontaktna oseba: vodje laboratorijevKontaktna oseba: Nermina Leber
E-naslov: nermina.leber@um.si
Telefon: 022294493

Spletna stran UM: Sodelovanje študentov v raziskovalnem in projektnem delu

Novice


Izobraževanje “Trajnostno poročanje podjetij po evropski direktivi”
Z veseljem vas obveščamo o našem pilotnem izobraževanju, imenovanem “Trajnostno poročanje podjetij po evropski direktivi”. Ta kratki tečaj je namenjen osredotočanju na trajnost in E več >

OBISK 7 INSPIRE PARTNERJEV NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI DOMŽALE-KAMNIK
17. aprila je 7 partnerjev projekta HEU Mission INSPIRE obiskalo slovensko demonstracijsko središče, z namenom planiranja implementacije tehnologij za čiščenje mikroplastike v odpadnih vodah. Obi več >

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat FKKT
Povezava do dokumenta več >

Fakulteto obiskali partnerji v sklopu projekta INSPIRE
Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT) sta obiskala dva poslovna partnerja, s katerimi fakulteta sodeluje v sklopu projekta Obzorje Evropa – INSPIRE. Fakulteto sta tako obiskala profe več >

Pregled vseh