Diplomska dela na bolonjskih programih I. stopnje

Pomembni datumi

1. marec oz. 8. marec 2024 – (za teme vezane na industrijo) Zadnji rok za prijavo teme diplomskega dela
14. junij 2024 Zadnji rok za oddajo prve pisne verzije diplome
5. julij 2024 Študentje dobijo popravke od mentorjev
12. julij 2024 Zadnji rok za oddajo druge verzije diplome, po potrebi še korekcije do končne verzije

6. september 2024 (prvi rok)
(23. – 24.9. 2024 do 12. ure* – drugi rok, ČE BODO MESTA)

Zadnji rok za prijavo študentov na MAG programe

3., 6. in 23. september 2024 Zagovori diplomskih del
do 16. septembra 2024 (prvi rok)
do 30. septembra 2024 (drugi rok, če bodo prosta mesta)
Vpisi na MAG programe

 

UN-predlog rokovnika

Diplomsko delo

  • 10 ur seminarske vaje (KE in KT)
  • 290 ur individualno delo (KE), 140 ur individualno delo (KT)
  • 10 ECTS (KE), 5 ECTS (KT)

KEMIJA UN:

Teden Aktivnost
1., 2. teden Priprava dispozicije, pregled literature
2., 3. teden Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela
4. – 9. teden Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo
10., 11., 12. teden Pisanje diplomskega dela

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA UN:

Teden Aktivnost
1. teden  Priprava dispozicije, pregled literature, načrt eksperimentov
2., 3., 4. in 5. teden Metode del                                                                                                                   Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo                                                      Pisanje diplomskega dela
6. teden Pisanje/zaključevanje diplomskega dela

VS–predlog rokovnika

Diplomsko delo

  • 10 ur seminarske vaje
  • 290 ur individualno delo
  • 10 ECTS

Teden Aktivnost
1., 2. teden  Priprava dispozicije, pregled literature
2., 3. teden Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela
4. – 9. teden Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo
10., 11., 12. teden Pisanje diplomskega dela

Aktualno za študente


Kolokvij laboratorijske vaje Termodinamika (3 UN)
Sporočamo vam, da bo kolokvij pri predmetu Termodinamika – vaje v torek, 28. 5. 2024, ob 13:30 v predavalnici A-107. Prijava na kolokvij obvezna na mail: sara.stumpf@um.si. več >

Kolokvij laboratorijske vaje Fizikalna kemija II (2 KI, KE UN) in Kinetika v kemiji (2 KT)
Sporočamo vam, da bo kolokvij pri predmetu Fizikalna kemija II in Kinetika v kemiji – vaje v torek, 28. 5. 2024, ob 13:30 v predavalnicah A-107 in A-105. več >

Delavnica pisanja diplomskega dela
Študijsko leto se počasi bliža koncu, saj smo že krepko v poletnem semestru.  Na FKKT UM vas želimo spodbuditi, da naredite premik v povezavi s svojim diplomskim/magistrskim delom, zato vas vabi več >

Rezultati kolokvija – lab vaje Prenos snovi (2 UNI, VS)
V priponki najdete rezultate kolokvija iz vaj pri predmetu Prenos snovi. Rezultati-kolokvija_PS_942024.docx več >

Pregled vseh