Diplomska dela na bolonjskih programih I. stopnje

Pomembni datumi

3. marec oz. 10. marec 2023 – (za teme vezane na industrijo) Zadnji rok za prijavo teme diplomskega dela
16. junij 2023 Zadnji rok za oddajo prve pisne verzije diplome
5. julij 2023 Študentje dobijo popravke od mentorjev
12. julij 2023 Zadnji rok za oddajo druge verzije diplome, po potrebi še korekcije do končne verzije

8. september 2023* (prvi rok)
(21. – 22.9. 2022 do 12. ure* – drugi rok, ČE BODO MESTA)

Zadnji rok za prijavo študentov na MAG programe
1., 7. in 20. september 2023 Zagovori diplomskih del
do 15. septembra 2023* (prvi rok)
do 29. septembra 2023* (drugi rok, če)
Vpisi na MAG programe

           * točni termini bodo določeni z izidom Razpisa za vpis

UN-predlog rokovnika

Diplomsko delo

  • 10 ur seminarske vaje (KE in KT)
  • 290 ur individualno delo (KE), 140 ur individualno delo (KT)
  • 10 ECTS (KE), 5 ECTS (KT)

KEMIJA UN:

Teden Aktivnost
1., 2. teden Priprava dispozicije, pregled literature
2., 3. teden Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela
4. – 9. teden Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo
10., 11., 12. teden Pisanje diplomskega dela

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA UN:

Teden Aktivnost
1. teden  Priprava dispozicije, pregled literature, načrt eksperimentov
2., 3., 4. in 5. teden Metode del                                                                                                                   Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo                                                      Pisanje diplomskega dela
6. teden Pisanje/zaključevanje diplomskega dela

VS–predlog rokovnika

Diplomsko delo

  • 10 ur seminarske vaje
  • 290 ur individualno delo
  • 10 ECTS

Teden Aktivnost
1., 2. teden  Priprava dispozicije, pregled literature
2., 3. teden Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela
4. – 9. teden Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo
10., 11., 12. teden Pisanje diplomskega dela

Aktualno za študente


Fakulteta za energetiko UM – vabilo k sodelovanju na projektu Recikliranje sončnih modulov za študente Kemijske tehnologije 1.st. VS
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru z mesecem aprilom pričenja z izvajanjem študentskega projekta z naslovom Recikliranje sončnih modulov. Ob tem k sodelovanju na projektu vabimo študente več >

ORGANSKA KEMIJA II VS (2 VS) – 1. kolokvij
Obveščamo vas, da bo 1. kolokvij  pri predmetu ORGANSKA KEMIJA II VS (dr. Paljevac) potekal v četrtek, 6. 4. 2023 ob 14. uri v pred. A-105. več >

KONFERENCA INŽENIRJEV
Študentski sveti tehniških fakultet FKKT, FERI, FS in FGPA, vas vljudno vabimo, da se v četrtek 30. marca 2023 udeležite dogodka, ki bo prvenstveno namenjen zaključnim letnikom vseh tehničnih sm več >

rezultati zaključnega kolokvija iz vaj Analizne kemije za 1. in 2. skupino
V priponki najdete rezultate. več >

Pregled vseh